Sprzedaż samochodu - jak odzyskać OC?

Jak odzyskać OC po sprzedaży samochodu?

Wielu kierowców decydujących się na sprzedaż swojego samochodu zastanawia się, czy mogą oni odzyskać OC, które wykupili. Bardzo ważne jest to, aby sprzedający pojazd dopilnował wszelkich formalności w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym ma polisę. W przeciwnym razie nie tylko nie będzie mógł odzyskać opłaconej składki, ale i ubezpieczenie OC samochodu, którego już nie jest właścicielem, przedłuży się o kolejny rok.

OC to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego właściciela samochodu, bez względu na to, jak często z niego korzysta. Polisę tę wykupuje się najczęściej na cały rok z góry. W przypadku sprzedaży auta istnieje jednak możliwość odzyskania części opłaconej składki. Jest to bardzo dobra wiadomość dla każdego sprzedającego, który niedawno wykupił ubezpieczenie OC. Warto dowiedzieć się, jak to zrobić oraz jakie obowiązki wobec ubezpieczyciela należy wypełnić.

Co z OC po sprzedaży samochodu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w momencie sprzedaży samochodu to na nowym jego właścicielu ciążą wszelkie obowiązki dotyczące m.in. wykupienia ubezpieczenia OC. Ma jednak prawo do korzystania z opłaconej polisy aż do chwili, gdy przestaje być ona ważna. To sprzedawca samochodu zobowiązany jest do tego, aby poinformować o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala uniknąć nie tylko konieczności opłaty kolejnych składek OC po sprzedaży samochodu, ale i odpowiedzialności za potencjalne szkody, jakie wyrządzi nowy właściciel pojazdu.

Ubezpieczyciel w niektórych przypadkach może uznać, że nowy właściciel nie może opłacać takiej samej składki, jak poprzedni. Najczęściej jest to związane z tym, że samochód kupił młodszy kierowca o krótszym stażu, który nie ma prawa do zniżek. W takiej sytuacji dochodzi do rekalkulacji składki, czyli obliczenia jej wysokości na nowo. Nowy właściciel musi pamiętać także o tym, aby podpisać kolejną umowę na OC, gdy ważność polisy będzie dobiegała końca.

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia sprzedawcy jest wypowiedzenie umowy na polisę OC przez nabywcę. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie OC po sprzedaży samochodu. Dotychczasowy właściciel ma wtedy prawo ubiegać się o zwrot opłaconej składki od chwili wypowiedzenia aż do momentu jej wygaśnięcia.

Sprzedaż samochodu a obowiązki wobec ubezpieczyciela – o czym trzeba pamiętać?

Sprzedawca zobowiązany jest do tego, aby zgłosić fakt sprzedaży samochodu swojemu ubezpieczycielowi. Dzięki temu przestaje on być odpowiedzialny finansowo za szkody, jakie wyrządzi nowy właściciel, a także nie będzie musiał opłacać kolejnych składek. To na nim ciąży obowiązek poinformowania towarzystwa w ciągu 14 dni od zawarcia transakcji. Nie jest to wypowiedzenie umowy, a jedynie złożenie zawiadomienia o zmianie właściciela. O tym, czy nabywca będzie korzystał z OC po sprzedaży samochodu aż do chwili wygaśnięcia polisy, czy też zdecyduje się na wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej, decyduje nowy właściciel.

Poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu może nastąpić drogą mailową lub za pomocą specjalnego formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Warto wcześniej sprawdzić, jaki sposób preferuje konkretne towarzystwo. Takie zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe poprzedniego i nowego właściciela, numer polisy, informacje dotyczące sprzedanego samochodu oraz dokument potwierdzający zawarcie transakcji, czyli umowę kupna-sprzedaży. Warto zachować potwierdzenie wysłania lub otrzymania przez ubezpieczyciela takiego dokumentu, co może być przydatne w sytuacji, gdy dojdzie np. do stłuczki spowodowanej przez nowego właściciela.

Sprzedaż samochodu z ważną polisą OC – jak odzyskać opłaconą składkę?

Wiele osób zastanawia się, jak odzyskać OC po sprzedaży samochodu. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nowy właściciel wypowie umowę u dotychczasowego ubezpieczyciela i zdecyduje się na zakup innej polisy. W takim przypadku osoba, która sprzedała pojazd, ma prawo ubiegać się o zwrot opłaconej składki. Może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie wspomnianego oświadczenia o zmianie właściciela, a także poinformowanie ubezpieczyciela o tym, że nabywca wypowiedział umowę, a opłacona składka ma zostać zwrócona na wskazane konto lub kartę kredytową.

Innym sposobem jest samodzielne obliczenie wysokości składki od momentu sprzedaży pojazdu do końca obowiązywania polisy i doliczenie tej kwoty do ceny samochodu. Dzięki temu nowy właściciel będzie mógł korzystać z ochrony OC aż do chwili, gdy wygaśnie. Sprzedający natomiast nie będzie na tym stratny. W takim przypadku zwrot OC po sprzedaży samochodu odbywa się bez udziału ubezpieczyciela. Jest to z pewnością korzystne rozwiązanie, na które warto się zdecydować, jeśli tylko nabywca wyrazi taką chęć.

Kiedy jeszcze można ubiegać się o zwrot zapłaconej składki za ubezpieczenie OC?

Ubieganie się o zwrot opłaconego ubezpieczenia OC możliwe jest także wtedy, gdy samochód jest oddawany na złom. Najczęściej dotyczy to pojazdów, których stan techniczny jest tak zły, że ich naprawa znacząco przewyższa wartość. Bez względu na to, czy samochód jest sprawny, czy też nie, musi mieć on ważną polisę OC. Jeśli więc niemożliwa jest jego naprawa czy sprzedaż, to najkorzystniejszym rozwiązaniem jest oddanie pojazdu na złom.

W celu zezłomowania samochodu należy znaleźć stację demontażu pojazdów, która się tym zajmuje. Właściciel takiego auta otrzymuje zaświadczenie o oddaniu go na złom, a także unieważnienie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Dzięki nim możliwe jest wyrejestrowanie samochodu, a także ubieganie się o zwrot opłaconej składki. Procedura jest taka sama, jak w przypadku wnioskowania o zwrot OC po sprzedaży samochodu. Ubezpieczyciel na podstawie otrzymanych informacji wyliczy, jaka kwota powinna zostać zwrócona. Sprzedaż samochodu z ważną polisą OC nie oznacza, że dotychczasowy właściciel nie może odzyskać opłaconej składki. Może ubiegać się o zwrot bezpośrednio u ubezpieczyciela, jeśli nabywca wypowie dotychczasową umowę lub doliczyć tę kwotę do ceny pojazdu. Dzięki temu może odzyskać poniesione wydatki związane z zakupem obowiązkowego ubezpieczenia.