Wariant AC - jaki wybrać?

Ubezpieczenie kredytu – warto za nie płacić?

Banki chcąc zmniejszyć ryzyko związane z udzieleniem klientom kredytu, oferują im rozwiązanie, jakim jest jego ubezpieczenie. Głównym celem jest w tym przypadku zabezpieczenie się na wypadek zdarzeń losowych, które mogłyby uniemożliwić dalszą, terminową spłatę zobowiązania finansowego. Jest to korzystne również dla kredytobiorcy, gdyż może wpływać na niższe oprocentowanie kredytu. Sprawdź, czy faktycznie warto płacić na ubezpieczenie kredytu.

Czym dokładnie jest ubezpieczenie kredytu i jak działa?

Niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, działa ono zawsze na podobnej zasadzie. Osoba decydująca się na ubezpieczenie deklaruje, że będzie płaciła określoną kwotę w formie cyklicznej. Oznacza to, że opłata pobierana jest:

  • miesięcznie,
  • rocznie,
  • przy każdej transakcji lub spłacie raty kredytu.

Osoba ubezpieczona często płaci swoje ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy, w zamian realnie nic nie zyskując. Warto jednak pamiętać, że jest to duży komfort psychiczny. W razie wystąpienia sytuacji, która została określona w podpisanej umowie, to ubezpieczyciel przejmuje obowiązek spłaty zobowiązania – częściowo lub w całości.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie kredytu, to ubezpieczonym jest bank, jednak to kredytobiorca zobowiązuje się do płacenia składek ubezpieczeniowych. Kiedy dochodzi do sytuacji, w której kredytobiorca traci możliwość pracy zarobkowej, a tym samym nie jest w stanie spłacać swojego zobowiązania w terminie, wówczas ubezpieczyciel wypłaca bankowi środki. Ich wysokość zależy od kwoty, jaką kredytobiorca był zobowiązany zapłacić bankowi i warunków polisy.

Osoba korzystająca z ubezpieczenia kredytu ma zatem pewność, że jego zadłużenie wobec banku zostanie spłacone na czas. Dzięki temu nie ma obaw o pojawienie się rosnącego zadłużenia. W takiej sytuacji również sam bank zyskuje gwarancję odzyskania należytych środków.

Warto zaznaczyć, że nie ma przepisów prawnych, które nakazywałyby kredytobiorcy obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia. Co ciekawe, kredytodawca często oferuje jednak dużo korzystniejsze warunki dla kredytów z ubezpieczeniem, skłaniając w ten sposób wnioskodawcę do skorzystania z tego wariantu. Może także odmówić udzielenia kredytu bez polisy ubezpieczeniowej i ma do tego prawo.

Czy ubezpieczenie chroni kredytobiorcę?

Ubezpieczenie kredytu to rozwiązanie, które w większości przypadków tylko w niewielkim stopniu chroni samego kredytobiorcę. Rozwiązanie to często jest wyłącznie produktem dodatkowym w umowie kredytowej, mającym na celu zabezpieczyć interesy kredytodawcy, w tym przypadku banku. Warto mieć tę świadomość, decydując się na kredyt hipoteczny – krok po kroku zapoznać się z warunkami polisy i wybrać opcję najkorzystniejszą dla siebie.

Jakie opcje ubezpieczeń kredytu są najczęściej spotykane?

Zdecydowałeś, że zdecydujesz się na ubezpieczenie kredytu i zastanawiasz się, jakie typy polis są najpopularniejsze wśród klientów banków? Wiele informacji na ten temat znajdziesz m.in. na stronie: https://finanse.rankomat.pl/kredyty/hipoteczne.

Jednym z najczęściej wybieranych typów ubezpieczeń w przypadku kredytu jest polisa na życie. Klienci placówek bankowych decydują się na nią zarówno w przypadku zaciągania standardowego kredytu konsumenckiego, jak i przy zobowiązaniu długoletnim, jakim zdecydowanie jest kredyt hipoteczny. Takie ubezpieczenie zostaje uruchomione w momencie, kiedy nastąpi zgon kredytobiorcy. Pozostała kwota do spłaty z tytułu kredytu zostaje uregulowana przez ubezpieczyciela. Tym samym znika ryzyko obciążenia zobowiązaniami krewnych zmarłej osoby. Warto również nadmienić, że wraz z upływającymi latami i malejącą kwotą pozostałą do spłaty, sama składka ubezpieczenia także stopniowo maleje.

Drugą często wybieraną opcją jest polisa, która przydaje się w przypadku utraty pracy. Warto jednak zaznaczyć, że umowy tego typu często uwzględniają możliwość spłaty rat kredytu jedynie przez okres od 6 do 12 miesięcy. Równie często spotykanym zapisem jest ten wskazujący, że utrata pracy nie powinna wynikać z winy kredytobiorcy. Oznacza to, że w sytuacji, w której osoba straciła pracę z własnej winy, została zwolniona dyscyplinarnie lub sama wypowiedziała umowę, nie przysługuje jej możliwość spłaty rat kredytu przez ubezpieczyciela.

Trzecim rozwiązaniem jest ubezpieczenie w razie wystąpienia trwałego inwalidztwa lub całkowitej niezdolności do podejmowania pracy. Na taką polisę można zdecydować się przy kredycie hipotecznym, ale również konsumenckim. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w sytuacji, w której ubezpieczony uległ wypadkowi i doznał trwałego inwalidztwa, które uniemożliwia mu podjęcie dalszej pracy. Warunkiem do skorzystania z polisy jest wniosek kredytobiorcy oraz posiadanie dokumentacji potwierdzającej samo zdarzenie. Niezbędne jest również przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego niezdolność do podjęcia pracy. Zwykle przedstawia się dokumenty ZUS lub KRUS.

Kolejnym ubezpieczeniem jest to, które spotyka się najczęściej w przypadku kredytów hipotecznych. Dotyczy ono zabezpieczenia nieruchomości przed pożarem lub zalaniem. Banki jako strony udzielające zobowiązania finansowego proponują podpisanie tego typu umowy z partnerami, z którymi współpracują. Nie jest to obowiązek, ponieważ respektują również polisy innych towarzystw ubezpieczeniowych. Wybierając jednak wskazany przez nie podmiot, można nieznacznie obniżyć marżę kredytu, co przy dużych kwotach bywa opłacalne.

Czy można zdecydować się na kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym wobec banku, zwykle na wiele lat. Nie dziwi zatem fakt, że kredytodawca chce maksymalnego zabezpieczenia jego spłaty. W czasie 20 czy nawet 30 lat może się wiele wydarzyć, dlatego ubezpieczenie jest w tym przypadku niezwykle ważne. Niemniej jednak przedstawiciel banku, wskazując klientowi propozycję kredytu hipotecznego, ma obowiązek poinformowania go również o drugim wariancie. Dotyczy on kredytu bez dodatkowego ubezpieczenia. Zazwyczaj jednak oferty, w których zawarte jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego od banku lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, są znacznie korzystniejsze.

Kredyt bez ubezpieczenia wiąże się przede wszystkim ze znacznie wyższym oprocentowaniem. Bank może zwiększyć nie tylko swoją marżę, ale także pobrać dodatkową prowizję za udzielenie zobowiązania bez ubezpieczenia. W praktyce zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez polisy będzie dużo mniej opłacalne dla kredytobiorcy niż wariant wraz z nią.

Umowa kredytowa, a dokładniej jej warunki mogą podlegać także negocjacji, o czym warto wiedzieć. W dużo korzystniejszej sytuacji są jednak Ci kredytobiorcy, którzy mają wyższą zdolność kredytową i  pozytywną historię kredytową w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Dodatkowo przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, warto dokładnie sprawdzić, na jakich warunkach gwarantuje ono wypłatę środków oraz w jakich przypadkach nie będzie uwzględniane.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie swojego kredytu?

Decyzja o zakupie polisy ubezpieczeniowej do kredytu gotówkowego jest korzystna w kilku przypadkach. Przede wszystkim, kiedy pożyczana kwota jest stosunkowo wysoka i rozłożona w czasie. Warto również sprawdzić, czy podpisanie ubezpieczenia korzystnie wpływać będzie na same warunki kredytowe. Często okazuje się, że dzięki ubezpieczeniu można uzyskać zdecydowanie korzystniejsze oprocentowanie. Osoba decydująca się na podpisanie polisy jest dla banku wiarygodnym klientem, dlatego też może liczyć na lepsze warunki niż w przypadku rezygnacji z takiego zabezpieczenia.

Większość kredytobiorców decyduje się na zakup polisy do kredytu, zwłaszcza kiedy ten dotyczy hipoteki. Chociaż jest to zabezpieczenie przede wszystkim dla banku, to jednak kredytobiorcy dzięki ubezpieczeniu mają przekonanie, że w razie losowej sytuacji będą mogli liczyć na spłatę zobowiązania przez ubezpieczyciela. Przed podjęciem decyzji, jaką polisę wybrać, warto jednak dokładnie sprawdzić, co obejmuje. Dzięki temu można dowiedzieć się, kiedy będzie można z niej skorzystać, a także, na jakich dokładnie warunkach.