Prędkość na drogach w Polsce - limity

Dopuszczalna prędkość na drogach ekspresowych i autostradach w Polsce

Nieważne, czy podróżujesz samochodem, motocyklem, przyczepą kempingową lub ciężarówką. Zawsze musisz przestrzegać ograniczenia prędkości. W przypadku złamania tych ograniczeń w Polsce możliwe sankcje określa taryfikator mandatów. Dowiedz się, jaka jest dopuszczalna prędkość na polskich drogach ekspresowych i autostradach.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej?

W polskim prawie o ruchu drogowym znalazły się zapisy, które określają limity prędkości w zależności od rodzaju drogi. Warto jednak podkreślić, że nie tylko ta jedna wartość wpływa na ograniczenia. Dużo zależy też od pojazdu, jakim się poruszasz.

W przypadku dróg ekspresowych wartości te prezentują się następująco:

 1. Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t:
 2. do 120 km/h – na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
 3. do 100 km/h – na jednojezdniowej drodze ekspresowej.
 4. Dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 – do 80 km/h.
 5. Dla autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz wyposażonych w ogranicznik prędkości do 100 km/h – do 100 km/h.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradzie?

Na autostradach niektórymi pojazdami można poruszać się trochę szybciej. I tak:

 1. Do 140 km/h dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t.
 2. Do 80 km/h dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5.
 3. Do 100 km/h dla autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz wyposażonych w ogranicznik prędkości do 100 km/h.

Więcej w artykule: Minimalna i maksymalna prędkość na autostradzie

Kiedy mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia prędkości na drogach?

Ograniczenia ustalone prawnie to jedno, a życie to drugie. Czasami na danym odcinku autostrady lub drogi ekspresowej może obowiązywać dodatkowy limit. Dlatego nigdy nie kieruj się tylko swoją intuicją lub tym, co zapisane w ustawie, bo możesz słono zapłacić za swój błąd. Zawsze trzeba zwracać uwagę na znaki tradycyjne, świetlne lub tablice pryzmatyczne. Jeśli zauważysz komunikat o ograniczeniu prędkości, musisz się do niego dostosować. I nieważne jest, że w ustawie zapisano, iż samochodem osobowym możesz jechać 140 km/h po autostradzie. Jeżeli ustawiono znak o limicie 80 km/h, trzeba zwolnić.

Skąd mogą wynikać te dodatkowe ograniczenia prędkości na drogach ekspresowych i autostradach? Zwykle jest to spowodowane problemami technicznymi:

 • naprawcze roboty drogowe,
 • budowa nowego odcinka drogi,
 • brak pasa awaryjnego,
 • pogorszenie nawierzchni drogi.

Poza tym na dodatkowe limity prędkości mogą mieć wpływ:

 • zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i potrzeba ograniczenia emisji hałasu,
 • duże natężenie ruchu,
 • wypadki lub inne zdarzenia drogowe,
 • złe warunki pogodowe.

Jaka prędkość obowiązuje na pozostałych drogach?

Jeśli nie poruszasz się autostradą lub drogą ekspresową, również obowiązują Cię ustanowione ograniczenia prędkości. W przypadku pozostałych dróg wynoszą:

 1. Do 90 km/h dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t.
 2. Do 70 km/h dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5.
 3. Do 90 km/h dla autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz wyposażonych w ogranicznik prędkości do 100 km/h.

Z jaką prędkością można jechać w terenie zabudowanym?

W przypadku obszaru zabudowanego zapomnij o szybkiej jeździe. W strefie, gdzie zgodnie z definicją wokół drogi znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa i w której może występować wzmożony ruch pojazdów i pieszych, obowiązują odrębne limity. Warto również pamiętać o tzw. strefach zamieszkania. Są to wyodrębnione prawnie obszary terenu zabudowanego, gdzie piesi mogą się swobodnie przemieszczać z pierwszeństwem przed pojazdami. Dotyczy to zwykle osiedli oraz centrum miast.

Zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym z dnia 1 czerwca 2021 roku przestały obowiązywać specjalne ograniczenia prędkości uzależnione od pory dnia. Obecnie limity te zostały ujednolicone i wynoszą dla wszystkich rodzajów pojazdów:

 • do 50 km/h przez całą dobę w obszarze zabudowanym,
 • do 20 km/h przez całą dobę w strefie zamieszkania.

Pamiętaj o bezpiecznej prędkości!

Jeśli jesteś kierowcą, Twoją uwagę powinny przykuć nie tylko dopuszczalne prędkości, ale także pojęcie bezpiecznej prędkości. Zgodnie z nim każdy kierujący pojazdem musi dostosować się do warunków panujących na drodze. Jeśli więc pada śnieg, jest ślisko, a Ty jedziesz na autostradzie 140 km/h, łamiesz przepis o zachowaniu bezpiecznej prędkości. Ale też obowiązuje tu odwrotna sytuacja. Jeśli na drodze szybkiego ruchu nic nie utrudnia jazdy, a Ty poruszasz się z prędkością, jaka obowiązuje w terenie zabudowanym, przeszkadzasz innym kierującym w płynnym przemieszczaniu się.

Te kwestie precyzuje artykuł 19. Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Ile wynosi mandat za przekroczenie dopuszczalnej prędkości?

Za niedostosowanie się do ograniczeń prędkości można słono zapłacić. Obecny taryfikator mandatów (od września 2022 r.) przewiduje karę w wysokości uzależnionej od tego, o ile kilometrów została przekroczona dopuszczalna prędkość.

 • o 10 km/h — 50 zł,
 • od 11 do 15 km/h — 100 zł i 3 punkty karne,
 • od 16 do 20 km/h — 200 zł i 6 punktów karnych,
 • od 21 do 25 km/h — 300 zł i 6 punktów karnych,
 • od 26 do 30 km/h — 400 zł i 10 punktów karnych,
 • od 31 do 40 km/h — 800 zł i 13 punktów karnych,
 • od 41 do 50 km/h — 1000 zł i 15 punktów karnych,
 • od 51 do 60 km/h — 1500 zł i 15 punktów karnych,
 • od 61 do 70 km/h — 2000 zł i 15 punktów karnych,
 • od 71 km/h i więcej — 2500 zł i 15 punktów karnych.

Dlatego zawsze pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej prędkości, która jest dostosowana do limitów i sytuacji panującej na drodze.