Szkoda AC - zgłoszenie

Zgłoszenie szkody AC – jak to zrobić?

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do zdarzenia drogowego. Jeśli masz wykupione AC, możesz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Zastanawiasz się, jak to zrobić? Dowiedz się, jakie formalności należy dopełnić – przeprowadzimy cię przez ten proces krok po kroku.

O ile ubezpieczenie OC pozwala na uniknięcie finansowych konsekwencji w razie spowodowania zdarzenia z udziałem osób trzecich, o tyle polisa AC pozwala na przeprowadzenie likwidacji szkody, której uległ pojazd sprawcy z jego winy lub na skutek oddziaływania sił natury. Mimo to nie wszyscy kierowcy decydują się na wykupienie dodatkowej polisy. Chociaż głównym powodem są kwestie finansowe, niektórzy obawiają się odmowy wypłaty odszkodowania. Tymczasem zgłoszenie szkody AC nie jest skomplikowane, a jeśli jest ono zasadne, ubezpieczyciel podejmie się likwidacji.

Ubezpieczenie AC – jaki zakres obejmuje?

Ubezpieczenie AC jest dobrowolną polisą komunikacyjną, która obejmuje zupełnie inny zakres ochrony w porównaniu do obowiązkowego OC. Istotą jest przejęcie odpowiedzialności finansowej przez towarzystwo ubezpieczeniowe wówczas, gdy dojdzie do szkody uwzględnionej w umowie.

Najczęściej zakres ochrony obejmuje:

 • szkody powstałe na skutek zderzenia z innym pojazdem, obiektem, zwierzęciem;
 • szkody powstałe na skutek działania sil natury, np. burzy, gradobicia, powodzi, pożaru;
 • uszkodzenia będące następstwem aktów wandalizmu – także nieznanych sprawców;
 • kradzież pojazdu.

Oznacza to, że na wsparcie ubezpieczyciela można liczyć w wielu sytuacjach – takich, które bardzo często mają miejsce.

Zgłoszenie szkody AC – dostępne możliwości

Jeśli doszło do zdarzenia drogowego z udziałem twojego samochodu, a umowa ubezpieczeniowa uwzględnia takie uszkodzenie, koniecznością jest zgłoszenie szkody AC. Z ubezpieczycielem możesz skontaktować się na kilka sposobów.

Telefoniczne zgłoszenie szkody AC

Najprostszym i najszybszym sposobem na zgłoszenie szkody AC jest kontakt telefoniczny z towarzystwem ubezpieczeniowym. Na stronie internetowej znajdziesz numer telefonu, pod który należy zadzwonić.

Podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem musisz przedstawić okoliczności zdarzenia drogowego. Zostaniesz też poinstruowany o dalszych krokach.

Wypełnienie formularza kontaktowego

Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz dodzwonić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, możesz wysłać formularz kontaktowy udostępniany na stronie internetowej.

Zgłoszenie szkody z AC – ważne terminy

Aby zgłoszenie szkody z AC zostało przyjęte do realizacji, koniecznością jest dotrzymanie terminów. Oznacza to, że zbyt późne poinformowanie ubezpieczyciela o zdarzeniu, może skutkować odmową.

Warto podkreślić, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić własne terminy związane ze zgłoszeniem szkody. Chociaż zawsze należy skontaktować się z ubezpieczycielem niezwłocznie, zostały ustalone pewne daty graniczne. Przykładowo:

 • Generali – zgłoszenie szkody z AC powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia;
 • AXA – szkodę z AC należy zgłosić najpóźniej w ciągu 7 dni od uszkodzenia auta, zaś nie później niż 2 dni od momentu kradzieży samochodu;
 •  PZU – zgłoszenie szkody powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni od zdarzenia;
 • Aviva – przyjmuje zgłoszenia w terminie nie późniejszym niż 3 dni od momentu wystąpienia szkody;
 • Link4 – możliwe jest zgłoszenie szkody z AC nie później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia;
 • Compensa – zdarzenie można zgłosić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych (2 dni robocze w przypadku kradzieży).

Pamiętaj! Szczegółowe informacje dotyczące terminów zgłoszenia szkody z AC są dostępne w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy). Zapoznaj się z tym dokumentem – najlepiej zaraz po wykupieniu polisy, aby nie przegapić wymaganych terminów obowiązujących w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

AC – zgłoszenie szkody krok po kroku

Twój samochód został uszkodzony? Jeśli masz wykupione ubezpieczenie AC, możesz ubiegać się o likwidację szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym. Cały proces zgłoszenia sprowadza się do zaledwie kilku kroków.

1. Upewnij się, że polisa AC uwzględnia zaistniałe zdarzenie

Ubezpieczenie AC może mieć różny zakres. Musisz upewnić się, czy w ramach umowy podpisanej z ubezpieczycielem, możesz ubiegać się o likwidację szkody. Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

2. Skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym

Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu, aby poinformować ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu. Pamiętaj przy tym, aby dotrzymać wymaganych terminów – jeśli zgłosisz się za późno, ubezpieczyciel może wydać decyzję odmowną.

3. Dostarcz dodatkowe dokumenty

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów. mogą to być np.:

 • umowa kupna-sprzedaży pojazdu,
 • dowód rejestracyjny, karta samochodu,
 • zdjęcia powstałych szkód.

4. Umów się na oględziny

Oględziny rzeczoznawcy są konieczne, ponieważ pozwalają na wycenę szkody. Niekiedy proces ten przeprowadzany jest online, co umożliwia przyspieszenie procedury likwidacji.

Zwykle oględziny przeprowadzane są wtedy, gdy ubezpieczenie AC zakłada wariant kosztorysowy. Dzięki temu ubezpieczyciel wie, jak wysokie ma być odszkodowanie wypłacane właścicielowi auta. W przypadku wariantu serwisowego najczęściej to pracownicy serwisu oceniają wysokość kosztów naprawy.

Zgłoszenie szkody AC – o czym należy pamiętać?

Czasami zdarza się, że likwidacja szkody z ubezpieczenia AC nie przebiega po myśli właściciela auta. Wszelkie „niespodzianki” mogą wynikać z niedokładnym zapoznaniem się z OWU.

Aby zgłoszenie szkody AC niczym cię nie zaskoczyło, już na etapie zakupu polisy pamiętaj kilku kwestiach. Znaczenie mają:

 • wysokość udziału własnego w szkodzie – o tyle zostanie pomniejszona kwota odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela,
 • wysokość franszyzy integralnej – ubezpieczyciel przeprowadzi likwidację szkody, jeśli wartość naprawy przekroczy wartość ustalonej franszyzy.

Pamiętaj! Aby zgłoszenie szkody z AC przebiegło po twojej myśli, już na etapie wyboru polisy pomyśl o ewentualnej konieczności współpracy z ubezpieczycielem na tym polu.