Zakup auta - kiedy ubezpieczyć

Kiedy ubezpieczyć samochód po zakupie?

Zakup własnego pojazdu wiąże się z różnego typu obowiązkami. Należy sprawdzić stan techniczny auta oraz dokumenty przedstawiające jego historię. Warto potwierdzić aktualny przebieg oraz fakt brania udziału w kolizjach lub wypadkach na drodze. Jedną z dodatkowych formalności jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jego brak naraża kierowcę na grzywnę ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Powstaje pytanie: kiedy ubezpieczyć kupiony samochód? Przyjrzymy się bliżej przepisom obowiązującym w naszym kraju.

Polisa OC poprzedniego właściciela auta

Kiedy należy ubezpieczyć samochód po zawarciu umowy kupna-sprzedaży? Jeśli poprzedni właściciel przekazał komplet informacji o swoim ubezpieczeniu OC, możemy łatwo sprawdzić okres obowiązywania ochrony. Ubezpieczenie samochodu po kupnie pojazdu nie jest konieczne.

Polisa OC przechodzi na nowego posiadacza auta automatycznie, dlatego w momencie podpisywania umowy kupna-sprzedaży nie trzeba wykonywać żadnych czynności. Sprzedawca jest jednak zobligowany, aby powiadomić firmę ubezpieczeniową o zbyciu samochodu. Przepisy mówią, że ma na to 14 dni od momentu zawarcia umowy. Należy tego dopilnować, ponieważ w razie wystąpienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe będzie się opierać na informacjach zapisanych w swojej bazie danych. 

Należy pamiętać, że polisa odpowiedzialności cywilnej może być opłacana w ratach. Do momentu sprzedaży auta jest to obowiązek poprzedniego właściciela, później cała odpowiedzialność spada na nabywcę.

Ponadto ubezpieczenie OC nie odnawia się automatycznie. W związku z tym ochrona jest ograniczona do końca okresu przewidzianego w aktualnej umowie. Po tym czasie należy zawrzeć nową umowę. Właściciel samochodu jest zobowiązany do utrzymywania ciągłości polisy, dlatego nad wykupieniem nowej należy zastanowić się przed terminem wygaśnięcia ochrony.

Wypowiedzenie umowy i nowe ubezpieczenie

Bezpośrednio po zgłoszeniu sprzedaży auta nowy właściciel może też wypowiedzieć dotychczasową umowę i bez zbędnej zwłoki zawrzeć kolejną.  Wypowiedzenie może być złożone pisemnie lub elektronicznie, w zależności od wymagań towarzystwa ubezpieczeniowego. Można to zrobić w dowolnym momencie, nie zawsze jednak jest to opłacalne, ponieważ wysokość składki zależy od wielu czynników. Warto jednak sprawdzić historię ubezpieczeniową i zniżki poprzedniego właściciela.

W sytuacji przeniesienia polisy OC na nowego właściciela firma ubezpieczeniowa może dokonać nowej kalkulacji składki tak, aby jej wysokość była dostosowana do nowej osoby zawierającej umowę. W niektórych przypadkach może być konieczne dokonanie dopłaty z uwagi, między innymi, na wiek kierowcy lub miejsce zamieszkania w większej miejscowości. Niektóre firmy nie przeliczają składki, wszystko zależy od warunków poprzedniej umowy oraz praktyk stosowanych w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Warto wiedzieć, że nie każde ubezpieczenie auta po zakupie jest przenoszone na nowego właściciela. Dotyczy to polis nieobowiązkowych, a tym Autocasco oraz NNW, czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jeśli sprzedający miał wykupiony pakiet ubezpieczeń, na przykład, w celu uzyskania dodatkowych zniżek, ochrona wygasa w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zyskuje wyłącznie ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej, która jest obowiązkowa w naszym kraju. 

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli kupowany pojazd to samochód historyczny. W tym przypadku ubezpieczenie auta po zakupie nie jest konieczne. Właściciel nie musi posiadać polisy ubezpieczeniowej przez cały czas, podobnie jak po nabyciu niektórych pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych w rolnictwie. 

Posiadacz auta historycznego musi go jednak ubezpieczyć przed wprowadzeniem do ruchu ulicznego. Jeśli więc pojazd zabytkowy stoi w garażu i jest użytkowany sporadycznie, można wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Oferuje ono taką samą ochronę, jak zwykła polisa odpowiedzialności cywilnej, lecz jest wykupywane na okres 30 dni.

Z tej formy ubezpieczenia mogą też skorzystać posiadacze pojazdów zarejestrowanych czasowo lub osoby prowadzące działalność związaną z handlem autami. W związku z tym krótkoterminowe ubezpieczenie OC jest przez wiele osób nazywane komisowym. Ostatnia grupa osób uprawnionych do tej formy ochrony to właściciele pojazdów sprowadzonych do Polski, które są ubezpieczone za granicą.

Według przepisów ubezpieczenie auta po zakupie jest wtedy konieczne, ale tylko na okres 30 dni. W tym czasie należy dopełnić wszelkich formalności w celu zakupu polisy stanowiącej ochronę na kolejne 12 miesięcy. Należy podkreślić, że polisa musi być aktywna od dnia rejestracji samochodu w Polsce, w przeciwnym razie właściciel naraża się na karę grzywny.

Ubezpieczenie niesprawnego pojazdu

Zdarza się, że samochód jest kupowany w stanie nienadającym się do jazdy. Konieczność naprawy nie zwalnia jednak od obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednym z wyjątków jest sytuacja, gdy na czas naprawy pojazd został czasowo wyrejestrowany. W tym okresie nadal trzeba utrzymywać ciągłość polisy, ale właściciel może ubiegać się o obniżkę ceny składki. Dzień wolny od pracy również nie zwalnia od konieczności zakupu ubezpieczenia. Obecnie polisę można wykupić przez Internet, więc nie ogranicza to w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego. Lepiej jednak przewidzieć zakup samochodu w dzień powszedni.

Nowoczesny kalkulator ubezpieczeń

Mówiąc o możliwości zakupu polisy OC przez Internet, nie można pominąć tematu kalkulatorów ubezpieczeniowych, jakie są dostępne w sieci. Za ich pomocą można obliczyć wysokość składki ubezpieczeniowej, jak również zawrzeć umowę z konkretną firmą.

Zwykle kalkulator umożliwia zakup zarówno ubezpieczenia OC, jak i pakietów rozszerzających zakres ochrony. Można w ten sposób szybko wykupić ubezpieczenie auta po zakupie przy zachowaniu korzystniejszych warunków płatności. Cała operacja może być przeprowadzona w pełni online. Wiele firm pozwala także na zarządzanie swoją polisą poprzez serwisy stworzone na wzór systemów bankowości elektronicznej.

Ubezpieczenie samochodu po kupnie zależy więc od wielu czynników. Należy zwrócić uwagę na koszty oraz procedury stosowane przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe. Nowa polisa musi zapewnić ciągłość ochrony i może być zawarta w tradycyjny sposób lub przez Internet. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z firmą przed upływem poprzedniej umowy, aby nowa mogła być zawarta na najlepszych warunkach, dostosowanych do potrzeb i możliwości finansowych kierowcy.