wypowiedzenie umowy oc

Kiedy i jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a za jego brak przyznawane są wysokie kary. Dlatego większość kierowców chętnie korzysta z automatycznego przedłużania umowy i cieszy się z wysyłanych im przypomnień o opłatach, dzięki którym unikają sankcji. Co jednak zrobić, jeśli chcesz zrezygnować z aktualnie obowiązującej umowy OC. Sprawdzamy, kiedy i jak można to zrobić.

Wypowiedzenie umowy OC – kiedy warto?

Zasadniczo istnieją dwie sytuacje, w których warto wypowiedzieć umowę OC. Pierwszą z nich jest znalezienie korzystniejszej oferty u konkurencyjnej firmy. Obecnie dzięki powszechnie dostępnym kalkulatorom OC porównanie propozycji różnych towarzystw jest bardzo proste. Zakres ochrony musi być w każdym przypadku taki sam, jednak ceny składek są obliczane indywidualnie i według własnych kryteriów danej ubezpieczalni. Różnice mogą być liczone nawet w tysiącach złotych, dlatego z pewnością warto poświęcić kilka chwil na sprawdzenie dostępnych możliwości.

Drugą sytuacją, w której wypowiedzenie umowy OC zwykle okazuje się korzystne, jest kupno używanego auta wraz z polisą poprzedniego właściciela. W takim przypadku mogą wystąpić dysproporcje pomiędzy wysokością ustalonej dla zbywcy oraz odpowiedniej dla nabywcy składki ubezpieczenia. Ubezpieczalnia ma wówczas prawo do dokonania rekalkulacji składki. Jeśli w wyniku przeprowadzonych w ten sposób obliczeń będzie ona wyższa, nowy właściciel samochodu będzie zobowiązany do uregulowania różnicy w cenie za cały dotychczasowy okres ochrony. Może się tak stać np. wtedy, gdy niedoświadczony kierowca kupuje auto od kogoś z kompletem zniżek. Co ważne, rekalkulacja może być wykonana nawet po dłuższym czasie, a wyliczone w ten sposób dopłaty sięgać nawet tysięcy złotych. Dlatego najczęściej warto od razu po zakupie wypowiedzieć umowę i zawrzeć własną na najkorzystniejszych możliwych warunkach. Takie rozwiązanie ma również dodatkowy atut, ponieważ pozwala od razu zacząć pracować na zniżki.

Wypowiedzenie umowy OC po zakupie auta – zasady

W przypadku umowy OC przejętej po poprzednim właścicielu samochodu istnieje możliwość jej wypowiedzenia w dowolnej chwili. Warto to zrobić jak najszybciej, by uniknąć wspomnianych już dopłat, szczególnie jeśli obecna składka jest niska. Należy również pamiętać, że taka polisa nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Koniecznie zadbaj więc o nową umowę przed samoczynnym wygaśnięciem obecnej, by nie narazić się na dotkliwe kary pieniężne!

Wypowiedzenie umowy należy złożyć na piśmie – osobiście, pocztą lub elektronicznie. Dokument musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
  • numer rejestracyjny i markę pojazdu,
  • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
  • numer polisy OC,
  • podstawę prawną – w tym przypadku jest to art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
  • własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Możesz sporządzić go samodzielnie lub znaleźć przykładowe wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC na Rankomat.pl i uzupełnić formularz o swoje dane.

Wypowiedzenie umowy zawartej na 12 miesięcy

W przypadku wypowiedzenia samodzielnie zawartej umowy obowiązują podobne procedury i dokładnie taki sam wniosek. Inne są jednak warunki złożenia wypowiedzenia. Kiedy jest to możliwe?

  • Pod koniec okresu obowiązywania obecnej umowy – wystarczy wówczas złożyć wypowiedzenie, by nie została ona automatycznie przedłużona. Należy się powołać na art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ostatecznym terminem na złożenie tego rodzaju dokumentu jest ostatni dzień obowiązywania umowy (lub, jeśli przypada on w dzień wolny od pracy, następny dzień roboczy).
  • Po automatycznym przedłużeniu umowy – jest to możliwe na mocy art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który ma chronić przed podwójnym ubezpieczeniem. Na dobrą sprawę tego rodzaju dokument można złożyć w każdej chwili, należy jednak pamiętać, że towarzystwo ma prawo pobrać od klienta opłatę za okres, podczas którego był objęty ochroną.
  • W ciągu 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość – to opcja dla Ciebie, jeśli np., kupiłeś ubezpieczenie przez telefon. Wówczas należy się powołać na art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Odpowiedni dokument na piśmie można dostarczyć osobiście, pocztą (decyduje data stempla) lub elektronicznie.