Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi – co musisz wiedzieć?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której właściciel samochodu decyduje się na sprzedanie swojego pojazdu obcokrajowcowi. Wówczas konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności. O czym trzeba pamiętać podczas realizowania takiej transakcji?

W jakim języku powinna być sporządzona umowa?

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi wiąże się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności, które zwykle nie występują w przypadku transakcji pomiędzy dwoma osobami pochodzącymi z tego samego państwa. Mowa tu m.in. o samej umowie. Na ogół powinna być ona sporządzona w języku polskim, jednak obie strony mogą dogadać się co do zapisania drugiej wersji, w wybranym języku. Najczęściej jest to angielski, który pozwala na łatwiejsze przetłumaczenie w rodzimym kraju kupującego.

Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy nie znasz języka, w którym sporządzany jest drugi egzemplarz umowy, konieczne jest skorzystanie z pomocy tłumacza. Wówczas możesz uniknąć poważnego ryzyka wynikającego z podpisania dokumentu, którego nie rozumiesz.

W internecie można znaleźć całe wzory umów w dwóch językach. Zdecydowanie najpopularniejsza jest kombinacja polsko-angielska, dzięki której obie strony mogą poznać treść dokumentu, a jednocześnie cała transakcja staje się legalna. Istnieje także opcja zastosowania tylko jednego egzemplarza, w języku polskim. Wówczas to kupujący musi przetłumaczyć dokument na swój język ojczysty po przyjeździe do własnego kraju.

Bezpieczeństwo podczas sprzedaży auta obcokrajowcowi

Uważanie na podpisywanie umów, których treści nie rozumiesz, to tylko jedna kwestia związana z bezpieczeństwem. Ogromne znaczenie ma również sprawdzenie, czy dokumenty tożsamości danej osoby są prawdziwe. Najlepiej poprosić o zestaw dowodu osobistego i paszportu lub prawa jazdy. Niektórzy obcokrajowcy posiadają także kartę stałego pobytu.

Co więcej, popularnym zabiegiem zabezpieczającym sprzedającego pojazd jest zamieszczenie w umowie klauzuli, która mówi o zapoznaniu się kupującego ze stanem technicznym pojazdu. Warto również wspomnieć o dopuszczeniu auta do ruchu drogowego. Kupujący powinien natomiast zadbać, by dotychczasowy właściciel auta poświadczył, że jest on jedynym właścicielem pojazdu, a w sytuacji, gdy takich osób jest więcej – że na spotkaniu stawili się wszyscy współwłaściciele lub ich pełnomocnicy.

Dane niezbędne do zawarcia umowy z obcokrajowcem

Sprzedaż auta obcokrajowcowi wiąże się również z koniecznością uzyskania odpowiednich danych, które następnie należy umieścić w umowie. Mowa tu o takich informacjach, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • PESEL (w przypadku obcokrajowców może być to też inny numer identyfikacyjny stosowany na terenie danego państwa),
  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • numery dowodu osobistego lub paszportu,
  • ustalona cena pojazdu (najlepiej podać ją w formie liczb i pisemnej).

Konieczne okazuje się również dokładne opisanie samochodu, którego dotyczy transakcja. Mowa tu m.in. o aktualnych numerach rejestracyjnych czy numerze VIN. Warto też wspomnieć o roku produkcji, marce samochodu, przebiegu czy kolorze. Im więcej informacji, tym mniejsze problemy w razie ewentualnych sporów ze stroną kupującą pojazd. Dobrym pomysłem jest więc także zapisanie danych o wyposażeniu czy przekazywanych kluczykach i pilotach.

Sprzedaż samochodu cudzoziemcowi a OC

Sprzedaż samochodu cudzoziemcowi może wiązać się z wątpliwościami dotyczącymi wykupionego OC. Taką polisę przekazuje się nowemu właścicielowi, ponieważ jest ono przypisane do pojazdu. Dotychczasowy właściciel auta musi jednak poinformować ubezpieczyciela o jego sprzedaży. Nabywca ma bowiem kilka możliwości – przepisać polisę na siebie lub wypowiedzieć ją i zakupić nowy produkt w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. W przypadku transakcji międzynarodowych najczęściej wybiera się tę drugą opcję. Wówczas w razie szkody problemy z wypłaceniem odszkodowania są zdecydowanie mniejsze.

Jeśli zgłosisz sprzedaż auta towarzystwu ubezpieczeniowemu, możesz również uzyskać niewykorzystaną część składki w przypadku wykupionych ubezpieczeń dobrowolnych. Mowa tu o tygodniach czy miesiącach, które zostały opłacone, ale w trakcie trwania umowy samochód został sprzedany. Czasem w ten sposób da się odzyskać nawet kilkaset złotych. Zazwyczaj ta zasada dotyczy AC, NNW, pakietu Assistance czy ubezpieczenia opon lub szyb. Zwrot składki z OC można uzyskać w sytuacji, gdy nabywca samochodu wypowie wykupioną przez Ciebie polisę i zawrze nową umowę na własny rachunek w swojej ojczyźnie.

Co powinien otrzymać nabywca pojazdu z zagranicy?

Transakcje z obcokrajowcami wyglądają bardzo podobnie do tych, które dotyczą obywateli tego samego kraju. Konieczne jest bowiem przekazanie nowemu właścicielowi samochodów najważniejszych dokumentów z nim związanych. Mowa tu o:

  • karcie pojazdu,
  • dowodzie rejestracyjnym,
  • tablicach rejestracyjnych,
  • polisie OC.

Były właściciel samochodu ma również obowiązek zgłoszenia sprzedaży do wydziały komunikacji, co pozwoli na wyrejestrowanie pojazdu. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni. Powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego powinno natomiast nastąpić w ciągu 2 tygodni.

Wyrejestrowanie samochodu ma na celu uniknięcie sytuacji, w której nowy właściciel przekroczy prędkość lub uzyska mandat z innego tytułu, a trafi on na konto byłego posiadacza samochodu. Dopiero wyrejestrowanie pozwala na usunięcie z bazy danych poprzedniego właściciela, zwalniając go z odpowiedzialności za wykroczenia popełniane konkretnym samochodem. Na ogół z takich sytuacji można jednak wyjść obronną ręką, przedstawiając umowę kupna-sprzedaży. Wiąże się to jednak ze sporymi komplikacjami, wieloma formalnościami i co najważniejsze – stresem. Z tego powodu najlepiej wyrejestrować pojazd od razu, nawet w towarzystwie nabywcy samochodu. Wówczas będzie on mógł również dokonać tymczasowej rejestracji na własne dane, otrzymując specjalne tablice rejestracyjne pozwalające na wyjechanie pojazdem z Polski do własnego kraju. To dobry sposób na zwiększenie bezpieczeństwa całej transakcji.