Zrzeczenie się OC

Zrzeczenie się OC – na czym polega?

Sprzedając pojazd, przekażesz swoje OC nowemu właścicielowi. Jako kupujący, otrzymasz taką polisę razem z autem. Nie musisz jednak z niej korzystać, jeśli masz na oku korzystniejszą ofertę. Jeśli zdecydujesz się nie kontynuować polisy otrzymanej razem z autem  – możesz się jej zrzec i ubezpieczyć samochód samodzielnie. Podpowiadamy, na czym polega zrzeczenie się OC i kiedy warto to zrobić.

Czym jest zrzeczenie się OC?

Zrzeczenie się ubezpieczenia OC to, najprościej mówiąc, wypowiedzenie umowy OC zbywcy. Reguluje to art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według artykułu tego:

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.”

Taki zapis oznacza, że kupując samochód możesz odstąpić od zastanej polisy od razu albo poczekać do jej wygaśnięcia i dopiero wtedy zmienić ubezpieczyciela. Do zrzeczenia się OC jest uprawniona osoba kupująca pojazd z rynku wtórnego.

Z czego wynika taka konstrukcja przepisów? Każdy samochód podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Nie ma znaczenia, czy jest on używany czy stoi zepsuty w garażu. OC jest przypisane do pojazdu, a nie do kierowcy i gwarantuje, że w przypadku kolizji, osobom poszkodowanym zostanie wypłacona kwota zadośćuczynienia. Jest to najważniejsze ubezpieczenie komunikacyjne, dlatego aby nie dopuścić do sytuacji, w której samochód nie będzie ubezpieczony – polisa przechodzi na nabywcę wraz z autem. Dzięki temu możesz kupić samochód w innym mieście i od razu do niego wsiąść, nie obawiając się, że będziesz miał problemy z tytułu braku ubezpieczenia.

Co zrobić, by zrzec się polisy OC?

Może okazać się, że polisa zbywcy z jakiegoś powodu nie będzie ci odpowiadać. OC wyliczane jest na podstawie różnych czynników: rocznika i przebiegu auta, ale i historii drogowej kierowcy i jego doświadczenia. Jeśli jesteś młodym kierowcą, ubezpieczyciel może przekalkulować składkę na twoją niekorzyść. Wtedy często bardziej opłaca się zawrzeć nową umowę niż płacić tak wysoką kwotę. Zrzeczenie się polisy jest na tyle proste, że warto je rozważyć mając świadomość, że taki krok może być po prostu finansowo opłacalny.

Zrzeczenie się OC nie wymaga wielu formalności. Należy przygotować po prostu stosowne pismo i dostarczyć je do firmy ubezpieczeniowej. W piśmie do ubezpieczyciela powinny znaleźć się następujące informacje:

  • data i miejsce sporządzenia wypowiedzenia,
  • nazwa i adres ubezpieczyciela,
  • Twoje dane osobowe i adresowe (również PESEL),
  • numer rejestracyjny i marka pojazdu,
  • numer polisy OC,
  • podstawa prawna – art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przygotowane pismo należy własnoręcznie podpisać i wysłać do ubezpieczyciela. Nie trzeba robić tego osobiście, wystarczy przesłać skan dokumentu e-mailem.

Po zrzeczeniu się OC należy niezwłocznie wykupić nowe ubezpieczenie. W innym razie narazisz się na wysokie kary, dochodzące nawet do kilku tysięcy złotych. Ubezpieczenie OC zawsze ma taki sam zakres ochrony, dlatego szukając najkorzystniejszego dla siebie warto kierować się po prostu najniższą ceną. W wyborze polisy pomagają wszelkiego rodzaju porównywarki internetowe, które gromadzą oferty wielu ubezpieczycieli w jednym miejscu.

Kiedy warto zrzec się ubezpieczenia OC?

Kupując używany samochód możesz zrzec się polisy OC, chociaż oczywiście nie musisz tego robić. Czasem jednak wypowiedzenie OC jest opłacalne. Szczególnie dwie sytuacje skłaniają do tego, by rozważyć zrzeczenie się OC.

  • Gdy będziesz chciał dokupić dobrowolną polisę. Polis typu AC nie przejmiesz wraz z OC, ponieważ nie są obowiązkowe, a zakres ich ochrony dużo szerszy i zależny od ubezpieczyciela. Ubezpieczenia takie jak AC, NNW czy assistance są dość drogie, dlatego czasem korzystniej jest kupić je w jednym pakiecie z OC niż osobno.
  • Jeśli rekalkulacja składki (czyli ponowne jej przeliczenie na podstawie twoich danych) będzie dla ciebie niekorzystna. Taką informację możesz uzyskać od ubezpieczyciela po zakupie pojazdu.

Rekalkulacja polisy może okazać się również dla ciebie korzystna – np. wtedy, gdy zbywca był młodym kierowcą i płacił wysoką składkę. Po przeliczeniu ubezpieczenia na podstawie twoich danych firma ubezpieczeniowa może stwierdzić, że należy ci się zwrot nadpłaconej składki. Z tego powodu warto zawsze poprosić ubezpieczyciela o rekalkulację polisy.

Jeśli jesteś zbywcą – zgłoś sprzedaż samochodu!

Jeśli sprzedajesz samochód, twoja polisa OC automatycznie przejdzie wraz z pojazdem na nowego właściciela. Ten ma prawo się je zrzec. Jeśli odpowiednio wcześnie zgłosisz do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, że sprzedałeś auto, masz prawo otrzymać zwrot za niewykorzystany okres polisy! Jeśli tego nie zrobisz, będziesz zobowiązany do opłacania składek. Przekazanie tej informacji ubezpieczycielowi nie oznacza oczywiście zakończenia umowy (to może zrobić wyłącznie nabywca). Jeśli zależy ci na tym, aby uzyskać zwrot składki, możesz zawczasu umówić się z nabywcą, że zrzecze się polisy po zakupie samochodu. Niektórzy decydują się umieścić zapis o wypowiedzeniu OC w umowie kupna-sprzedaży.

Jeśli nie zgłosisz sprzedaży auta w towarzystwie ubezpieczeniowym, możesz mieć kłopot, gdy składka OC nie zostanie przez nowego właściciela opłacona. Jeżeli nie ureguluje on np. którejś raty za ubezpieczenie, to firma ubezpieczeniowa może wezwać ciebie (jako swojego poprzedniego klienta) do opłacenia części składki.