Rola profesjonalnego doradcy w ubezpieczeniach

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby biur ubezpieczeniowych, co wiąże się także ze wzrostem ilości agentów, nazywanych także, ze względu na sposób wykonywania pracy, akwizytorami. Agenci ubezpieczeniowi na ogół znani są z tego, że kursują po miastach i wioskach w celu błyskawicznej sprzedaży różnych produktów finansowo-ubezpieczeniowych. Z tego powodu niezmiernie ważne jest, żeby dowiedzieć się, jak można rozpoznać czy osoba, która nas odwiedza jest doradcą z prawdziwego zdarzenia, czy też nie.

Większość akwizytorów określa siebie mianem profesjonalnych doradców finansowych. Ustawa ubezpieczeniowa nie precyzuje definicji tego zawodu. Do trudnienia się tym zawodem nie potrzeba wyższego, kierunkowego wykształcenia, a państwową licencję można łatwo uzyskać, po kilkudniowym przeszkoleniu w jakiejś firmie ubezpieczeniowej. Dlatego jakość świadczonych przez te osoby usług, może, delikatnie mówiąc, nie mieć dużo wspólnego z profesjonalnym inwestowaniem pieniędzy i właściwym ubezpieczaniem życia czy majątku. Innymi słowy, można trafić na akwizytora, który z finansami ma wspólnego tyle, co kasjer w sklepie. Taka osoba po prostu została sprawnie zmobilizowana do pracy, przez obietnicę zarobienia dużych pieniędzy i idzie przez miasto powtarzając w kółko te same regułki.

Profesjonalista

Jednak nawet zdrowy rozsądek czasem nie pozwala odróżnić, kto jest fachowcem. Warto więc przyjrzeć się sytuacji, w jakiej spotykamy się z doradcą. Powinniśmy być ostrożni, jeśli ktoś przychodzi bez zapowiedzi do naszego mieszkania. Warto wiedzieć, że najlepsi doradcy działają z polecenia. Czyli, jeśli byli wcześniej u naszych znajomych i tamci byli zadowoleni ze spotkania i kupionego ubezpieczenia, to podali nasz numer telefonu, abyśmy również mogli skorzystać z jego oferty.
Profesjonalny zawodowy doradca ubezpieczeniowy, na początku spotkania wykonuje obliczenia finansowe dla rodziny, uwzględniając w nich wiele przyszłych wydatków. Pozwala mu to na wybranie odpowiedniego ubezpieczenia. W trakcie analizy doradca zadaje pytania, które dotyczą przyszłych i obecnych potrzeb materialnych wszystkich członków rodziny. Wszystko to służyć ma jak najlepszemu doborowi odpowiedniego ubezpieczenia.
My także, jako potencjalnie zainteresowani ubezpieczeniem, możemy zadawać pytania. Warto dopytać, ile lat pracuje nasz doradca w swoim zawodzie, jaką firmę ubezpieczeniową reprezentuje, ilu ma klientów, czyli ile osób ubezpieczył. Można też pytać o wszystko, co dotyczy rynku produktów finansowych i obserwować reakcję doradcy.

Jak każdy zauważa, w obecnych latach spotyka się mnóstwo akwizytorów, agentów i doradców. I dobrze jest ich rozróżniać. Te trzy wyrazy nie znaczą tego samego. Jak w każdej profesji, spotyka się osoby z różnymi kompetencjami. A uczciwych doradców, rzetelnie wykonujących swoją pracę, dla których priorytetem jest dobro klienta, a nie wysokość własnej prowizji, jest niewielu.
Pomimo obecnego kryzysu finansowego rynek ubezpieczeniowy w Polsce dalej będzie się rozwijał. Tempo wzrostu będzie być może wolniejsze niż dotychczas, ale wymagania klientów w zakresie jakości sprzedaży na pewno wzrosną. Nie do przecenienia jest zatem jakość sprzedaży ubezpieczeń. Jednak na nic zdadzą się wysiłki najlepszego nawet sprzedawcy, jeśli podczas realizacji umowy, np. w przypadku likwidacji szkody, klient zostanie źle potraktowany przez likwidatora szkody lub pracownika oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego.