Fotoradar - mandaty a przedawnienie

Po jakim czasie mandaty ulegają przedawnieniu?

Mandat to sposób na ukaranie osoby popełniającej czyn zabroniony. Może przyjmować różne formy, a także wysokości. Wiele osób zastanawia się jednak czy istnieje możliwość nieprzyjęcia mandatu i jakie są tego konsekwencje. Jeszcze inni łudzą się, że unikną konieczności poniesienia kary, gdy mandat się przedawni. Czy istnieje możliwość przedawnienia, a jeśli tak, to po jakim czasie mandaty ulegają przedawnieniu? Odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania związane z mandatem poznasz z tego artykułu.

Czym jest mandat?

Zanim poznasz odpowiedź na pytanie – po jakim czasie mandaty ulegają przedawnieniu? – warto przybliżyć samą definicję mandatu. Mandat przyjmuje postać kary finansowej nakładanej na osobę, która popełniła czyn zabroniony. Nie zawsze funkcjonariusz musi przyłapać tę osobę w momencie popełniania tego czynu. Mandat równie dobrze możesz otrzymać, gdy Twoje wykroczenie zostanie udokumentowane na fotografii lub przy pomocy wideorejestratora. Są również sytuacje, w których osoba popełniająca wykroczenie pozostaje nieznana. W celu poznania tej osoby funkcjonariusze rozpoczynają postępowanie, którego celem jest wręczenie mandatu. Jeśli do 60 dni postępowanie nie wykaże, kto odpowiada za wykroczenie, a tym samym nie zostanie mu doręczony mandat, ulega przedawnieniu. Nie jest to jednak jedyny przypadek, w którym sprawca nie ponosi konsekwencji swoich działań.

Rodzaje mandatów

Dla większości z nas najpopularniejszym rodzajem mandatu jest mandat gotówkowy. Nie jest on jednak jedynym typem.

W Polsce możemy wyróżnić trzy typy mandatów:

  • mandat gotówkowy,
  • mandat kredytowy,
  • mandat zaoczny.

Mandat gotówkowy jest w szczególności nakładany na osoby nie mieszkające na stałe w Polsce. Dlaczego to właśnie po niego funkcjonariusze sięgają w przypadku obcokrajowców? Wynika to z prostego faktu – sprawca jest zobowiązany do natychmiastowego pokrycia kary grzywny. Funkcjonariusz nie ryzykuje w takiej sytuacji, że brak pobytu stałego w Polsce sprawi, że osoba, która dokonała wykroczenia, uchyli się od odpowiedzialności, wyjeżdżając z kraju. Osoba, której wręczono mandat, może zapłacić w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej.

Mandat kredytowy to forma grzywny – najczęściej nałożona na kierowcę – która zobowiązuje go do zapłaty kary do tygodnia od otrzymania zawiadomienia. Dokument przesłany do sprawcy zawiera numer konta, na który ma on wpłacić pieniądze.

Mandat zaoczny z kolei dotyczy sytuacji, w której sprawca nie jest obecny na miejscu zdarzenia w chwili popełnienia wykroczenia.

Czy możesz nie przyjąć mandatu?

Policja mandat

Jeśli funkcjonariusz wystawia Ci mandat, masz pełne prawo do odmowy jego przyjęcia. Warto to jednak robić wyłącznie w sytuacjach, gdy jesteś pewny, że z Twojej strony nie doszło do wykroczenia. Co się dzieje dalej w takiej sytuacji? Organ wszczyna sprawę w sądzie dotyczącą wykroczenia. Warto mieć jednak na uwadze, że jeśli w drodze sądowej zostanie Ci udowodniona wina zapłata grzywny i tak Cię nie ominie. Dodatkowo po Twojej stronie będzie leżeć obowiązek pokrycia kosztów sądowych.

Podobnie jak nie musisz przyjmować mandatu, możesz też go przyjąć, by później odwołać się od decyzji. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej w momencie, gdy ukarana osoba przyjmuje mandat, nie zastanawiając się nad przyczyną. Stres wywołany obecnością policji niejednokrotnie sprawił, że przestraszeni kierowcy przyjmowali mandat, mimo że nie popełnili wykroczenia.

Czy przedawnienie mandatu drogowego jest możliwe?

Przyszedł czas na przybliżenie Ci tematu, który z pewnością interesuje Cię najbardziej – przedawnienie mandatu. Czy jest ono tak właściwie możliwe? Wiele zależy tak naprawdę od rodzaju mandatu. Na przedawnienie nie mogą z całą pewnością liczyć osoby, które otrzymały mandat gotówkowy. Z kolei mandat kredytowy i zaoczny jak najbardziej mogą ulec przedawnieniu.

Po jakim czasie mandat się przedawnia?

Kiedy w wyniku popełnienia wykroczenia otrzymasz mandat, o jego przedawnieniu możemy mówić po upływie 60 dni. Nieco dłużej – 180 dni – kończy się postępowanie mandatowe dla wykroczenia udokumentowanego na fotoradarze. Jeśli minęły już dwa miesiące od chwili otrzymania od funkcjonariusza mandatu, wcale nie oznacza to, że możesz spać spokojnie. Gdy minie ten czas, organ ścigania może skierować sprawę do sądu. W zależności od typu mandatu funkcjonariusze na zgłoszenie sprawy do sądu mają określony czas.

W przypadku mandatu kredytowego organ ścigania może wnieść sprawę do sądu nawet do 3 lat od dnia nałożenia grzywny. Jeśli po tym czasie nie zostanie wszczęte postępowanie sądowe, sprawca może być już spokojny.

Z kolei w przypadku mandatu zaocznego organ ścigania ma zaledwie rok na wniesienie sprawy na wokandę sądu. Jeśli egzekucja nie nastąpi do dwóch lat, sprawa zostaje zamknięta.

Czy warto czekać na przedawnienie mandatu drogowego?

Zastanawiasz się, czy czekanie na przedawnienie mandatu drogowego jest korzystnym rozwiązaniem? Choć niemal każda kara grzywny ulega przedawnieniu, nie warto liczyć na to, że zaoszczędzimy. Zwykle sprawa trafia do sądu, a my sami chcąc zaoszczędzić na mandacie, ponosimy jeszcze większe straty finansowe. Jak to możliwe? Oprócz konieczności zapłacenia mandatu musimy także pokryć koszty związane z postępowaniem sądowym Możesz więc sam ocenić czy aby na pewno warto czekać na przedawnienie mandatu drogowego.

Czy możesz odwołać się od decyzji funkcjonariusza? – mandat niesłusznie nałożony

Co się dzieje, gdy w wyniku stresu przyjmiesz mandat, który zostanie Ci niesłusznie wydany? Jeśli masz pewność, że nie popełniłeś wykroczenia możesz zrobić jedno – odwołać się od decyzji składając w tym celu odpowiednie dokumenty.

Mandat za przekroczenie prędkości czy parkowanie w niedozwolonym miejscu – są to najczęstsze przykłady sytuacji, w których kierowcy, chcąc uniknąć ponoszenia kosztów, decydują się czekać na przedawnienie mandatu. Nie jest to jednak najlepszy pomysł, biorąc pod uwagę, że przy mandacie kredytowym każda zwłoka oznacza naliczane odsetki. W konsekwencji możesz więc ponieść znacznie większe koszta, a sama wysokość mandatu będzie w porównaniu z nimi drobnostką.