Wszystko o ubezpieczeniu OC samochodu

Stając się właścicielami samochodu jesteśmy jednocześnie zobligowani do wykupienia obowiązkowego OC pojazdu. Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej? Co nam grozi za brak OC?

Na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, każdy właściciel samochodu musi kupić ubezpieczenie OC, które należy do podstawowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Nie ma znaczenia, czy nasz pojazd jest aktywnie wykorzystywany, czy może stoi od kilku miesięcy w garażu, w każdym z tym przypadków musimy kupić OC. Ubezpieczenie OC ma na celu przede wszystkim objęcie ochroną wszystkich poszkodowanych w wypadkach drogowych. Jeżeli zatem spowodujemy kolizje drogową, w wyniku której dojdzie do uszkodzenia pojazdu osoby trzeciej, wówczas nasz ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy owego samochodu. Nieistotna jest również sytuacja samego zdarzenia, może do niej bowiem dojść kiedy jedziemy, wsiadamy bądź wysiadamy z samochodu. W dalszej części artykułu poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z ubezpieczeniem OC pojazdu.

Wiadomości podstawowe

Umowę ubezpieczenia OC zobowiązani są zawrzeć właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep, a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych. Ubezpieczenie to wymaga dokładnie określonych norm prawnych, w związku z tym warunki tego ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. Umowę ubezpieczenia OC zawieramy na okres 12 miesięcy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Niezwykle istotnym jest, że w przypadku tego ubezpieczenia brak wypowiedzenia umowy w ustalonym terminie skutkuje automatycznym jej przedłużeniem na rok kolejny. W związku z tym, jeśli zamierzamy zmienić ubezpieczyciela, musimy to uczynić najpóźniej jeden dzień przed wygaśnięciem umowy. W innym wypadku będziemy musieli czekać kolejny rok.

Wysokość składki uzależniona jest od określonych przez ubezpieczyciela czynników, dlatego możliwe są różnice rzędu nawet kilkuset złotych w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Do najpopularniejszych czynników należą m.in.:

1.    rok produkcji samochodu – im starszy samochód tym wyższa składka OC,
2.    wiek klienta – im młodszy kierowca, tym wyższa składka,
3.    pojemność silnika, okres posiadania prawa jazdy.

W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych istotną kwestią mającą wpływ na wysokość składki jest strefa regionalna, w której zarejestrowany jest nasz samochód. W dużych miastach ruch komunikacyjny jest dużo większy, co wiąże się bezpośrednio z częstszymi kolizjami drogowymi. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w mniejszych miasteczkach bądź na wsi. W związku z tym właściciel samochodu we Warszawie zapłaci dużo wyższą składkę ubezpieczenia OC, niż ten w Myślenicach.

Jakie skutki pociąga za sobą brak OC pojazdu

Uprawnione organy w trakcie rutynowej kontroli żądają od nas określonych dokumentów pojazdu, jednym z nich jest ważne OC samochodu. W przypadku, gdy nie będziemy go posiadać bądź będzie ono nieważne z jakichkolwiek przyczyn, policja ma prawo nałożyć na nas odpowiednią grzywnę. Ubezpieczenie OC na mocy prawa jest obowiązkowe, dlatego jego brak skutkuje odpowiednią karą pieniężną na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mandatem, a nawet dodatkową opłatą za odholowanie auta.

Od czego zależy wysokość składki

Oprócz przedstawionych powyżej czynników mających wpływ na wysokość składki istnieją jeszcze rozmaite dodatkowe zniżki i zwyżki, które towarzystwa ubezpieczeniowe samodzielnie ustalają. Firmy ubezpieczeniowe uwzględniają również zniżki poprzednich ubezpieczycieli. Sytuacja ta jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które dotąd nie zmieniały ubezpieczyciela, mimo iż byli z niego niezadowoleni, gdyż szkoda im było wypracowanych dotąd zniżek.
Towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają najczęściej zniżek za:

–   bezszkodową jazdę – maksymalnie do 60%,
–   kontynuację ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela,
–   jednorazową opłatę składki za cały rok,
–   inwalidom i kombatantom wojennym przysługuje 50% zniżki.

Zanim jednak podpiszemy umowę, zorientujmy się na rynku ubezpieczeniowym i wybierzmy tę najbardziej dla nas atrakcyjną. Bardzo pomocnym narzędziem będzie kalkulator oc ac ubezpieczamy auto dzięki któremu w kilka minut można porównać składki ponad 20 towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać najkorzystniejszą polisę OC.