Wszystko o ubezpieczeniu dla snowboardzistów i narciarzy. Cz.2

Każdemu narciarzowi czy snowboardziście mogą się przydarzyć na stoku nieprzyjemne w skutkach zdarzenia, które pociągną za sobą przykre dla budżetu domowego straty finansowe, aby się przed tym ustrzec warto kupić odpowiednie ubezpieczenie.

W części pierwszej tego artykułu zostały poruszone zagadnienia dotyczące rodzajów ubezpieczeń, które powinien wykupić aktywny narciarz bądź snowboardzista. W dalszej części opisane zostaną procedury, które pomogą szybko i skutecznie uzyskać odszkodowanie. Bowiem niedostosowanie się do nich, może skutkować pomniejszeniem sumy odszkodowania, a nawet jego całkowitym niewypłaceniem.

Aktywne spędzanie czasu na stoku może niekiedy skończyć się bardzo przykro. Możemy bowiem ulec wypadkowi, uszkodzić w wypadku sprzęt osoby trzeciej, która domagać się będzie odszkodowania. Ponadto nasz sprzęt może zostać zniszczony, bądź skradziony, w takiej sytuacji warto posiadać skuteczne zabezpieczenie, które odciąży budżet domowy. Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały atrakcyjną ofertę skierowaną do grupy narciarzy i snowboardzistów. Ochrona taka jest niezwykle rozsądną inwestycją na przyszłość, a jej głównym celem jest uzyskanie odszkodowania w przypadku nieszczęśliwych wydarzeń. Niekiedy procedury odszkodowawcze trwają bardzo długo, a nasz budżet nie jest przygotowany na tego rodzaju obciążenie. Warto zatem wiedzieć, jak szybko i skutecznie otrzymać pieniądze.

Po pierwsze dokumenty

Najważniejszą i oczywistą czynnością jest zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, niewielu z nas jednak o tym pamięta. Najistotniejsze dla nas dane to: numer polisy i telefonu alarmowego. W większości przypadków otrzymujemy polisę wielkości karty kredytowej z wypisanymi telefonami alarmowymi, nazwą ubezpieczyciela oraz jej polisy. W przypadku, gdy kupiliśmy ubezpieczenie przez Internet ważnym dokumentem jest wydruk z komputera. Ponadto pamiętajmy, aby te dokumenty zawsze trzymać przy sobie wraz z dokumentem tożsamości, by w razie potrzeby móc niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu centrum pomocy oraz ułatwić pracę  ratownikom w razie utraty przytomności. Warto również wpisać sobie potrzebne informację do telefonu komórkowego, który zwykle nosimy ze sobą.

Powiadom towarzystwo ubezpieczeniowe

Gdy dojdzie do wypadku zawiadom koniecznie swojego ubezpieczyciela, gdyż to on monitoruje udzielaną Ci pomoc i organizuje pokrycie ponoszonych w związku z wypadkiem kosztów. Należy dokładnie opisać wypadek, miejsce i poniesione obrażenia. Jeżeli o tym zapomnimy, mogą nastąpić  opóźnienia lub problemy ze sfinansowaniem kosztów leczenia czy wypłatą całości odszkodowania.
Pamiętajmy, że możemy negocjować z naszym ubezpieczycielem. Możliwe są bowiem sytuacje, gdy nasze leczenie za granicą jest niezwykle kosztowne, wówczas ubezpieczyciel nalega na natychmiastowy powrót do kraju i dalsze leczenie na miejscu. Wówczas warto, aby miejscowy lekarz wydał orzeczenie o niezdolności do jakiegokolwiek transportu ze wskazań medycznych, ubezpieczyciel będzie musiał wtedy opłacić koszty leczenia na miejscu.

Po powrocie do domu będziemy musieli wypełnić formularz zgłoszenia szkody oraz dołączyć zebraną przez nas dokumentację, najczęściej musimy tego dokonać w określonym terminie 7 dni od  daty powrotu. Jeśli nie dopełnimy tych formalności, nie będziemy mieli podstaw do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

Zbieraj wszystkie dokumenty

Aby szybko i skutecznie uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela, należy przedstawić wszystkie rachunki, w przeciwnym razie nie odzyskamy naszych pieniędzy. Dlatego należy zbierać wszystkie pokwitowania związane z leczeniem czy innymi kosztami objętymi ubezpieczeniem. W przypadku leczenia szpitalnego, placówka rozlicza się z ubezpieczycielem bezgotówkowo. Warto jednak zachować wyniki badań, diagnozę lekarza, wypis ze szpitala, które ułatwią wypłatę odszkodowania z NNW.  Pamiętajmy również, aby posiadać kwit z przechowalni sprzętu narciarskiego, gdyż w przypadku kradzieży naszych nart, będzie on miał kluczowe znaczenie w uzyskaniu odszkodowania.

Zima to okres białego szaleństwa na stokach narciarskich, nie zawsze jednak kończą się one pozytywnie, dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, aby móc bezpiecznie relaksować się na nartach.