Ubezpieczenie a kredyt Cz. V

Czy warto korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez banki, należałoby w pierwszej kolejności dokonać podziału ubezpieczeń na dobrowolne i te, których wykupienia bank bezwzględnie wymaga od nas, gdy chcemy otrzymać kredyt. A następnie dokładnie przeanalizować, które z proponowanych przez bank ubezpieczeń na pewno przyniosą nam wymierne korzyści w postaci zmniejszenia marży, lub faktycznych korzyści ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie „Assistance”

Proponowane jest przez banki zazwyczaj na rok, z możliwością odnowienia. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie pomocy technicznej i medycznej w domu, będących następstwem zdarzenia losowego. Ubezpieczenie to z punktu widzenia bezpieczeństwa kredytu jest raczej mało istotne. Jeżeli nie czujemy potrzeby ochrony, jaką ze sobą niesie i mamy jeszcze za to płacić, to oczywiście nie ma to sensu. Jeżeli bank koszt tego ubezpieczenia zamienia za prowizję, którą i tak mielibyśmy zapłacić, to oczywiście warto, zawsze jest to dla nas w porównaniu do kosztu prowizji dodatkowa korzyść. Czasami bank sam w pierwszym roku pokrywa koszt tego ubezpieczenia, dając klientowi produkt w ramach promocji gratis.


Korzystać czy nie korzystać?

Większość ubezpieczeń ma charakter obowiązkowy lub do ich wykupienia jesteśmy niejako „zmuszeni”: albo przez sytuację finansową, w jakiej się znajdujemy (np. ubezpieczenie kredytów denominowanych), albo jesteśmy „zachęcani” do ich wykupienia poprzez banki, bo jeśli nie, to być może prowizja będzie większa, albo marża kredytu ulegnie zwiększeniu.  
Warto pamiętać o tym, że jeśli ubezpieczenie jest proponowane w zamian za brak prowizji, to dla Klienta nie ma znaczenia, bo zapłacić trzeba ubezpieczenie lub prowizję. Należy tylko sprawdzić czy po pierwszym okresie ubezpieczenia, jego kontynuacja jest uzależniona od wyrażenia naszej zgody czy jest automatyczna i jeśli nie chcemy kontynuować danego ubezpieczenia (zazwyczaj dotyczy to ubezpieczenia na życie i od utraty pracy), to musimy w odpowiednim czasie przed upływem pierwszego okresu ubezpieczenia, złożyć odpowiednie oświadczenie woli o rezygnacji z jego kontynuacji. Zapisy takie powinny się znaleźć w umowie kredytowej lub dokumentach towarzyszących.

Jeśli natomiast niewykupienie ubezpieczenia skutkuje podwyższeniem marży, to należy dokładnie przeliczyć sobie (jeśli jesteśmy zdecydowani na ofertę tego banku), co nam się bardziej opłaca. W tym przypadku obowiązuje żelazna zasada: im dłuższy okres spłaty kredytu zakładamy, tym ważniejsza jest dla nas wysokość marży banku i wtedy należy pomyśleć o wykupieniu takiego ubezpieczenia (gdyż jego koszt jednostkowy rozkłada się na dużo więcej rat).   
Jeśli jednak zamierzamy szybko spłacić kredyt, to warto przeliczyć czy rzeczywiście wykupienie ubezpieczenia na pewno jest dla nas korzystne, bo spadek marży w krótkim okresie może nam nie zrekompensować kosztu ubezpieczenia.

Czytaj dalej czy do kredytu hipotecznego konieczna jest polisa na życie w tym poradniku: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/a/czy-do-kredytu-hipotecznego-konieczna-jest-polisa-na-zycie/157.html