Ubezpieczenie a kredyt Cz. IV

W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, banki dążą do uatrakcyjnienia swoich ofert. Dzisiaj produkt hipoteczny może być opakowany nawet w kilka ubezpieczeń. Dodatkowe ubezpieczenia z jednej strony uatrakcyjniają ofertę banku i dają klientowi dodatkowe korzyści, z drugiej strony zabezpieczają interes samego banku, co pozwala im być bardziej elastycznymi w podejmowaniu decyzji kredytowych.

Można by powiedzieć, że to korzyść obopólna, niestety ktoś musi ponieść koszt tej dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej i na pewno nie będzie to bank. Szukając odpowiedzi na pytanie: czy warto korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez banki, należałoby w pierwszej kolejności dokonać podziału ubezpieczeń na dobrowolne i te, których wykupienia bank bezwzględnie wymaga od nas, gdy chcemy otrzymać kredyt. Dalszy ciąg omówienia opcji ubezpieczeń proponowanych przez banki.

O czym warto pamiętać

Przy wyborze ubezpieczenia z oferty banku osobą uposażoną jest zawsze bank i suma ubezpieczenia zazwyczaj zmniejsza się wraz ze spłatą kredytu. W przypadku wyboru innej oferty możemy wskazać, kto na wypadek śmierci uzyskuje odszkodowanie i można dokonać podziału sumy ubezpieczenia na kilka osób, a suma ubezpieczenia nie dość, że się nie zmniejsza to dodatkowo możemy ją waloryzować o wskaźnik inflacji tak, aby nie utracić realnej wartości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Dotyczy osób zatrudnionych, jak i tych, które prowadzą działalność gospodarczą. Podobnie jak przy ubezpieczeniu na życie, kupowane jest na rok lub dwa lata (w ramach odstąpienia przez bank od pobrania zwyczajowej prowizji za udzielenie kredytu). Po tym okresie bank nie wymaga już kontynuacji. W przypadku zajścia powyższego zdarzenia ubezpieczyciel pokrywa do 12-tu miesięcznych rat kredytu, czyli przejmuje na siebie obciążenia związane z regulowaniem rat kredytu. W tym okresie klient ma czas na ponowne odzyskanie źródła dochodu. Ubezpieczenie to jest dość istotne z punktu widzenia jedynych żywicieli rodziny, nie pozbawione jest także sensu w sytuacji, gdy dochody osiągają oboje małżonkowie.
W  przypadku utraty pracy przez jednego z małżonków, ubezpieczyciel przejmie spłatę części raty proporcjonalnie do wysokości dochodów małżonka w dochodach całego gospodarstwa domowego. Składka za pierwszy okres jest doliczana do kwoty kredytu. Po upływie pierwszego założonego okresu ubezpieczenia, istnieje możliwość jego kontynuacji ze składką miesięczną w granicach 5,5% do 6,00% liczonych od raty kredytu. Przy kredycie na 300 000,00 zaciąganego na 30 lat we frankach szwajcarskich i racie miesięcznej w wysokości około 1500,00 PLN, miesięczny koszt wyniesie od 82,50 do 90,00 PLN.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej

Oferowane jest w pakietach: rocznym, dwu- lub trzyletnim, z możliwością odnawiania. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Za czynności życia prywatnego ubezpieczyciel uważa w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni. W porównaniu do dwóch poprzednio omawianych ubezpieczeń, OC ma raczej mały związek z bezpieczeństwem naszego kredytu hipotecznego. Jeżeli bank oferuje nam to ubezpieczenie w ramach zamiany swojej prowizji na koszt tego ubezpieczenia, to zawsze jest to dla nas dodatkowa korzyść. Prowizja jest tylko kosztem i nie niesie za sobą żadnych korzyści dla klienta.