Traktor

Pojazdy niepodlegające rejestracji – co z ubezpieczeniem OC?

Samochód potrzebuje tablic rejestracyjnych do legalnego poruszania się po drodze. Zasada ta nie dotyczy jednak niektórych pojazdów wolnobieżnych, np. tych wykorzystywanych przez rolników w ich gospodarstwach czy maszyn budowlanych. Mowa tu m.in. o koparkach, kombajnach czy sieczkarkach. W takim razie jak wygląda kwestia OC, jeśli chodzi o pojazdy niewymagające rejestracji? Odpowiadamy.

Jakie pojazdy nie wymagają rejestracji?

W celu określenia, jakie pojazdy nie wymagają rejestracji, należy sięgnąć do przepisów. Na początek kluczowe okazuje się samo zdefiniowanie pojęć, o którch mowa.

Otóż według ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzeń wspomagających ruch.

Ta sama regulacja określa, że pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej, motorower czy przyczepa mogą poruszać się po drodze, o ile mają dowód rejestracyjny. Okazuje się więc, że wszystkie wymienione środki transportu muszą zostać zarejestrowane, zanim będą uczestniczyć w ruchu.

Prawo zastrzega jednak, że wymieniony przepis nie dotyczy:

 • przyczep motocyklowych,
 • przyczep specjalnych do ciągnięcia przez ciągnik,
 • pojazdów wolnobieżnych,

jeśli są w odpowiednim stanie technicznym. Oznacza to, że wymienione pojazdy nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Tablic rejestracyjnych nie muszą mieć również rowery czy hulajnogi, mimo że wpisują się w przytoczoną na początku definicję pojazdu.

Czym są pojazdy wolnobieżne?

Według przepisów pojazdy wolnobieżne, oprócz tych wchodzących w skład kolejki turystycznej, nie muszą mieć tablic rejestracyjnych. Jednak w jaki sposób przepisy definiują tego rodzaju środki transportu? Prawo o ruchu drogowym mówi, że do kategorii wolnobieżnych zaliczają się wszystkie pojazdy, których konstrukcja ogranicza ich prędkość do 25 km/h. Wyjątek stanowi ciągnik rolniczy, który podlega rejestracji niezależnie od swojej szybkości.

A więc do pojazdów wolnobieżnych zaliczają się:

 • maszyny rolnicze – kosiarki samojezdne, prasy, kombajny, sadzarki, zgrabiarki, sieczkarki;
 • maszyny budowlane – żurawie, zgarniarki, zagęszczarki, walce, spycharki, ładowarki, koparki;
 • maszyny leśne – rębaki, karczowniki, harwestery, wciągarki;
 • wózki transportowe – bagażowe, podnośnikowe, platformowe, wysięgnikowe;
 • wózki elektryczne wykorzystywane do przewozu turystów, tzw. meleksy.

Pojazdy wolnobieżne a kwestia OC

Wiesz już, czym są pojazdy i pojazdy wolnobieżne. Jednak w przepisach o ubezpieczeniach obowiązkowych jest mowa o konieczności objęcia polisą pojazdów mechanicznych. Co zalicza się do tej grupy? Są to:

 • pojazdy samochodowe;
 • motorowery;
 • ciągniki rolnicze;
 • pojazdy wolnobieżne – z wyłączeniem maszyn używanych przez rolników, którzy mają własne gospodarstwo i korzystają z urządzeń podczas prac związanych z prowadzoną działalnością;
 • przyczepy, o których mowa w Ustawie o ruchu drogowym.

Wśród wielu osób mogą pojawić się wątpliwości dotyczące przedostatniej kategorii wymienionych pojazdów mechanicznych. Co prawda obowiązkowi rejestracji podlegają jedynie ciągniki, jednak urządzenia wolnobieżne również zostały uwzględnione w grupie objętej obowiązkiem ubezpieczenia OC. Co to oznacza? Precyzuje to inny przepis mówiący o tym, że konieczność wykupienia polisy dotyczy również właścicieli lub osób kierujących pojazdem wolnobieżnym w momencie wprowadzenia go do ruchu. A więc np. wyjeżdżając na drogę publiczną maszyną rolniczą bez tablic rejestracyjnych, musisz mieć ważne OC.

Rolnicze pojazdy wolnobieżne a OC

Kwestia obowiązkowego ubezpieczenia OC ma dla właścicieli pojazdów wolnobieżnych dość duże znaczenie. W razie kontroli za brak polisy grożą wysokie mandaty, które mają skutecznie zniechęcić rolników do poruszania się po drogach nieubezpieczonymi maszynami.

W przypadku ciągnika OC jest obligatoryjne, niezależnie od tego, w jaki sposób wykorzystuje się urządzenie. Z kolei jeśli chodzi o pozostałe pojazdy, zależy to od sposobu ich użytkowania. Gdy wyjeżdża się na drogi publiczne, należy objąć maszynę ubezpieczeniem.

Oprócz tego rolnicy są zmuszeni do wykupienia OC rolniczego, które ma zapewnić wypłatę odszkodowania za straty spowodowane przez nich lub inną osobę – zatrudnioną w gospodarstwie lub należącą do rodziny. Jeśli właściciel gospodarstwa podczas wykonywania zadań „zawodowych” spowoduje wypadek na terenie prywatnym, poszkodowanemu prawdopodobnie zostanie przyznana rekompensata z tytułu polisy rolniczej. Z kolei gdy do zdarzenia dojdzie na drodze publicznej, straty zostaną pokryte z OC sprawcy.

Pojazdy wolnobieżne – krótkoterminowe ubezpieczenie OC

W przypadku rolników przydatna okazje się możliwość wykupienia tymczasowego OC, jedynie na okres, gdy pojazd wolnobieżny uczestniczy w ruchu drogowym. Takie rozwiązanie uwzględnia ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dzięki temu właściciele mogą nieco zmniejszyć koszt obowiązkowej polisy, opłacając ubezpieczenie krótkoterminowe. Z reguły charakteryzuje się ono niższą składką.

Na ogół krótkoterminowe ubezpieczenie jest proponowane w różnych wariantach, nie krótszych niż 12 miesięcy. Oznacza to, że da się podpisać umowę np. na 30 dni. To ma zastosowanie np. w odniesieniu do samochodów zabytkowych jeżdżących raz w roku na zloty. W przypadku pojazdów wolnobieżnych OC jest proponowane na co najmniej 3 miesiące. Ubezpieczenie zapewnia taką samą ochronę jak standardowa polisa. Jedyną różnicę stanowi to, że po upływie okresu przewidzianego w umowie ochrona wygasa, a nie zostaje automatycznie przedłużona, jak w przypadku normalnego OC. Aby znaleźć korzystną ofertę ubezpieczenia krótkoterminowego, przejrzyj oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Pamiętaj jednak, że umowy na taką polisę nie zawrzesz zdalnie. Jeśli chcesz wykupić OC dla pojazdu wolnobieżnego, musisz spotkać się z pracownikiem wybranego TU.