Polisa dla dziecka – jaka jest najlepsza?

Zabezpieczyć dziecko możemy na kilka sposobów. Warto jednak zastanowić się nad tym, jaka forma ochrony będzie w przypadku naszych pociech najlepsza. Jeśli interesuje nas polisa na życie dla dziecka, mamy kilka możliwości do wyboru.

Przed zakupem warto zastanowić się nad tym, jakiej ochrony szukamy. Tania polisa może nie zapewnić tego, na czym najbardziej nam zależy. Możemy ubezpieczyć swoje dziecko w razie nieszczęśliwych wypadków, zabezpieczyć finansowo jego przyszłość lub zdecydować się na kompleksową ochronę dla całej rodziny. Sprawdzamy poniżej, jakie oferty mogą dotyczyć naszych dzieci.

Co obejmuje ubezpieczenie dziecka?

Ubezpieczenie na życie dla dziecka ma trochę inny charakter niż produkty ochronne dla dorosłych. Przede wszystkim możemy zapewnić ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli zdarzeń takich jak:

 • złamanie lub zwichnięcie,
 • pobyt w szpitalu,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • pogryzienie przez zwierzęta,
 • poparzenie lub odmrożenie,
 • zgon.

Oprócz świadczeń finansowych, dziecko może liczyć na wsparcie w ramach ubezpieczenia assistance, które zapewnia m.in. wizytę domową lekarza lub pielęgniarki, korepetycje przy dłuższej nieobecności w szkole, rehabilitację czy transport medyczny.
 
Ochrona polisowa może również dotyczyć sytuacji, w której dziecko traci rodzica. Wówczas może ono liczyć na zabezpieczenie finansowe w postaci regularnej renty.

Jakie rodzaje polisy dla dziecka mamy do wyboru?

Rodzic, który jest zainteresowany zakupem ubezpieczenia dla swojego dziecka, może mieć spory problem z wyborem odpowiedniego produktu.
 
Dziecko można ubezpieczyć na pomocą:

 • polisy NNW,
 • polisy posagowej,
 • polisy grupowej rodzica,
 • polisy rodzinnej.

Każde z powyższych ubezpieczeń może zapewnić ochronę w nieco innym wymiarze, o czym należy pamiętać przy wyborze polisy. 

Polisa ochronna dla dziecka i całej rodziny

Ubezpieczenie rodzinne to produkt, który może objąć ochroną nawet 10 osób. W skład polisy rodzinnej mogą wejść rodzice, dzieci, dziadkowie oraz teściowie. Polisę mogą wykupić osoby, które ukończymy 18 lat oraz nie ukończyły jeszcze 80 roku życia.
 
Każda z osób, która zostanie włączona w ochronę, może liczyć na inny zakres ochrony. W tym przypadku dziecko może liczyć na ochronę w ramach NNW. Dziecko może jednak zostać objęte ochroną na wypadek śmierci rodzica, która będzie wynikać z polisy jednego z rodziców.
 
Jest to wygodne rozwiązanie, szczególnie wtedy, gdy zależy nam na tym, by ubezpieczyć kilka osób. Dzięki temu w ramach jednej składki, ochroną może uzyskać każdy z naszych najbliższych. Za zakup polisy dla kilku osób, towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować atrakcyjną zniżkę, co będzie opłacało się znacznie bardziej niż zakup indywidualnej ochrony dla każdego z osobna.
 

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA RODZINY – PRZEGLĄD OFERT RÓŻNYCH TU
TUCena ubezpieczeniaCechy polisy rodzinnej
Warta dla Ciebie i Rodziny
 
od 55 zł miesięcznie
 
 
Kilkanaście różnych wariantów do wyboru, możliwość rozszerzenia o ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatkowe pakiety ochronne, w tym także na wypadek zachorowania na COVID-19
Prudential Komfort Życia
 
od 40 zł miesięcznie
 
 
Szeroki zakres sum ubezpieczenia do wyboru, możliwość wykupienia dodatkowej ochrony dla członków rodziny, np. na wypadek poważnego zachorowania lub inwalidztwa i niezdolności do pracy
Ubezpieczenie członków rodziny w Nationale Nederlanden
 
od 40 zł lub 70 zł miesięcznie (w zależności od wieku ubezpieczonego)
 
 
Polisa chroni na wypadek śmierci rodzica, małżonka, ojczyma lub macochy, w tym także w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W jej zakres wchodzą także świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, ochrona na wypadek śmierci dziecka oraz odszkodowanie z tytułu narodzin martwego dziecka
UNIQA Plan Ochrony
 
 
 
 
 
 
od 50 zł miesięcznie
 
 
 
 
 
 
 
Duża elastyczność, jeśli chodzi o dobór zakresu ubezpieczenia i maksymalną wysokość odszkodowania, możliwość rozszerzenia ochrony o dowolną liczbę umów dodatkowych, w tym np. na wypadek osierocenia dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innych przyczyn. Perspektywa rozszerzenia zakresu ochrony na małżonka lub partnera życiowego w dowolnym momencie. Dostęp do pakietu usług assistance Opieka24 dla wszystkich członków rodziny.
Generali ProFamilia
 
od 70 zł miesięcznie
 
 
Ochronę można rozszerzyć o 23 umów dodatkowych, możliwość zainwestowania części składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz dodatkowego oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE.

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 24.11.2021 r. 

Polisa posagowa dla dziecka ze zwrotem składki

Ten rodzaj ubezpieczenia jest z kolei sposobem na oszczędzanie na przyszłość dziecka. Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na okres od 5 do 25 lat i w tym czasie opłacamy ustalone składki miesięczne. Kwota, która gromadzi się na rachunku ubezpieczeniowym, zostanie dziecku wypłacona w chwili, gdy ukończy konkretny wiek.
 
Dziecko może wykorzystać pieniądze z polisy w sposób dowolny – może opłacić studia lub zagraniczną wycieczkę, kupić samochód lub rozpocząć własny biznes.
Oprócz oszczędzania środków, ubezpieczenie posagowe zapewnia również ochronę na wypadek utraty rodzica. Jeśli w czasie trwania polisy doszłoby do takiego zdarzenia, to ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty regularnego świadczenia w postaci renty.
 

PRZYKŁADOWE OFERTY UBEZPIECZEŃ POSAGOWYCH
TUSzczegóły oferty
Wartawysokość składki minimalnej wynosi od 100 do 1 111 złdo podpisania umowy konieczne jest wypełnienie ankiety medycznejzakres ochrony można rozszerzyćubezpieczenie mogą wykupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy mają nie więcej niż 55 lat 
PZUwysokość składki minimalnej wynosi od 120 złzakres ochrony można rozszerzyćubezpieczenie mogą wykupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy mają nie więcej niż 56 lat 
Prudentialwysokość składki minimalnej wynosi od 125 złubezpieczenie gwarantuje wypłatę określonej kwoty – jednorazowo lub w 4 równych ratachzakres ochrony można rozszerzyć 
Generaliwysokość składki minimalnej wynosi od 80 do 960 złzakres ochrony można rozszerzyćubezpieczenie mogą wykupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy mają nie więcej niż 61 lat 

  Tabela 2. Opracowanie własne

Polisę posagową mogą nabyć rodzice, ale również dziadkowie, wujkowie, rodzice chrzestni lub przyjaciele rodziny. 

Polisa szkolna NNW dla dziecka z gotowym zakresem

Kolejnym sposobem na zabezpieczenie dziecka jest zakup polisy NNW, która zabezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zadaniem ubezpieczenia jest zapewnienie środków finansowych w trudnych, losowych sytuacjach, jak np. pobyt w szpitalu, uraz ciała lub operacja chirurgiczna.
 
Taki rodzaj ubezpieczenia najczęściej możemy spotkać w szkole, do której uczęszcza nasze dziecko. Polisa NNW to nieduży wydatek – składkę płaci się jednorazowo i kosztuje zwykle około kilkudziesięciu złotych.
 
Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie NNW można również wybrać dziecku samodzielnie. Takie rozwiązanie może zapewnić lepszy zakres ochrony, wyższe kwoty odszkodowania i szerszy zakres usług. 
 

KOSZT POLISY NNW
Oferta/koszt składki rocznej1% trwałego uszczerbkuPobyt w szpitalu (świadczenie za 1 dzień)Koszty leczenia/rehabilitacjiZgon
Generali /39 – 191 zł100 – 500 zł40 – 100 zł2 000 – 10 000 zł15 000 – 55 000 zł
Compensa /59-145 zł300 – 1 000 zł10 – 35 zł4 000 – 8 000 zł50 000 – 100 000 zł
Proama /39 – 191 zł100 – 500 zł40 – 100 zł2 000 – 10 000 zł15 000 – 55 000 zł
Signal Iduna /40 – 182 zł120 – 600 zł0 – 30 zł1 200 – 4 000 zł12 000 – 60 000 zł
Wienner /36 – 214 zł100 – 500 zł80 – 80 zł0 – 15 000 zł10 000 – 50 000 zł
Aviva /39 – 299 zł150 – 700 zł50 – 100 zł2 500 – 10 000 zł19 000 – 70 000 zł

Tabela 3. Opracowanie na podstawie kalkulacji rankinubezpieczennazycie.pl z 24.11.2021 r. 


Polisa grupowa dla dziecka z ubezpieczenia rodzica w pracy

Rodzic ma również możliwość objęcia ochroną swojego dziecka poprzez ubezpieczenie grupowe w pracy. Należy jednak wypełnić odpowiedni wniosek lub w umowie zaznaczyć kogo jeszcze chcemy ubezpieczyć.
 
Polisa grupowa charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, ale przy niewysokiej sumie ubezpieczenia, co skutkuje niedużymi kwotami świadczeń. Warto jednak polisę grupową potraktować jak uzupełnienie indywidualnej polisy na życie.
 
Ten rodzaj ubezpieczenia nabywa się za pośrednictwem pracodawcy, a przystąpić może do niego każdy pracownik. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Należy jednak pamiętać, że ochrona dla nas i dziecka może skończyć się z chwilą, gdy odejdziemy z pracy.
 

PRZYKŁADOWA OFERTA PZU P PLUS DLA JEDNEJ OSOBY
PolisaWariant IWariant II
Składka miesięczna40 zł60 zł
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy133 000 zł272 000 zł
Śmierć ubezpieczonego31 000 zł100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1%300 zł400 zł
Operacja chirurgiczna2500 zł2500 zł
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu1000 zł1500 zł

Tabela 4. Opracowanie własne na podstawie dokumentu OWU PZU P Plus.

Należy pamiętać, że włączenie w zakres ochrony ubezpieczeniowej naszego dziecka lub dzieci będzie skutkowało większą składką miesięczną. Szeroki zakres ochrony dotyczyć będzie głównego ubezpieczonego, natomiast warto sprawdzić przed podpisaniem umowy, jaki zakres ochrony będzie przysługiwał dziecku. 

Polisa otwarta grupowa dla dziecka i rodzica

Osoby, które nie mają możliwości zakupu polisy grupowej w miejscu zatrudnienia, mogą zdecydować się na otwarte ubezpieczenie grupowe. Jest to produkt stworzony z myślą o osobach, które nie mają stałego zatrudnienia, świadczą pracę w oparciu o umowę zlecenie lub wykonują wolny zawód.
 
Otwarta polisa grupowa zapewnia szeroki zakres ochrony w przystępnej cenie. Podobnie, jak w przypadku standardowej polisy grupowej, składka dla rodzica oraz dziecka, będzie większa niż składka podstawowa.

OFERTA OTWARTYCH UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH GENERALI
Składka miesięczna85 zł128 zł
Zgon ubezpieczonego70000 zł120 000 zł
Poważne zachorowanie3 000 zł6 000 zł
Pobyt w szpitalu150 zł/dzień190 zł/dzień
Czas trwania polisyDo 67 roku życiaDo 67 roku życia

Tabela 5. Opracowanie własne. 

Od jakiego wieku można kupić polisę dla dziecka?

Ubezpieczenie dla dziecka można zakupić tak naprawdę niedługo po narodzinach. Jednak może to być wówczas ubezpieczenie posagowe, rodzinne lub grupowe. Polisa posagowa również jest możliwa na wczesnym etapie życia, jednak najczęściej można ją kupić, gdy dziecko ma ukończony rok.
 
Dziecko, któremu kupujemy polisę NNW, powinno być w wieku szkolnym. Taki rodzaj ochrony można nabyć, jeśli nasza pociecha uczęszcza do żłobka, klubiku lub przedszkola oraz wtedy, gdy uczy się w szkole średniej lub wyższej. 

Kto może kupić polisę dla dziecka? 

W przypadku zakupu polisy NNW lub posagowej nie ma ściśle określonych ram co do tego, kto może nabyć ubezpieczenie na życie dla dziecka. Najczęściej są to rodzice, jednak polisę równie dobrze mogą nabyć dziadkowie, wujkowie, kuzynostwo, rodzice chrzestni czy teściowie. Taką możliwość mają również osoby, które nie są z nami spokrewnione – np. sąsiedzi lub przyjaciele domu.
 
Inaczej wygląda sytuacja, gdy decydujemy się na indywidualne ubezpieczenie na życie lub polisę rodzinną. W takim przypadku zakup ochrony spada na najbliższych. 

Na jaki okres zawiera się polisę dla dziecka

Czas trwania umowy różni się w zależności od wybranego ubezpieczenia. Polisa szkolna NNW obejmuje dziecko ochroną przez 12 miesięcy. W ubezpieczeniu rodzinnym ochrona może być kontynuowana przez określony okres czasu. Polisa posagowa to rodzaj długoterminowego zobowiązania, zatem umowa będzie trwała od 5 do 25 lat, gdy dziecko uzyska pełnoletność. 

Kiedy ubezpieczone dziecko nie dostanie odszkodowania z polisy?

Celem ubezpieczenia dziecka jest zapewnienie mu jak najlepszej ochrony. Wiadomo – dziecko to wulkan energii, a czas dzieciństwa bywa beztroski, co znacznie częściej niż u dorosłych powoduje chociażby kontuzje. Odporność dziecka również jest niższa, przez co częściej choruje. Z tych właśnie powodów warto zadbać o ubezpieczenie najmłodszych.

Polisa na życie ma gwarantować jak najlepszą ochronę. Jednak są sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od wypłacenia odszkodowania. Tak się dzieje również w przypadku ubezpieczenia NNW dla dziecka. Tą decyzją określa się celowość i świadomość konsekwencji czynów, które prowadzą do zdarzeń objętych ochroną.

 • ŚRODKI ODURZAJĄCE

Ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania w sytuacji, gdy do zdarzenia określonego w umowie doszło po spożyciu alkoholu lub środków psychoaktywnych, zmieniających świadomość.

W sytuacji, gdy dziecko spożyje alkohol, narkotyki lub inne substancje odurzające, w wyniku czego dojdzie do wypadku, urazu lub pogorszenia stanu zdrowia, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo nie wypłacić świadczenia.

Podobnie sytuacja wygląda, gdy do choroby doszło wskutek zatrucia nikotyną, alkoholem lub substancjami odurzającymi. Pobyt w szpitalu oraz leczenie związane z powyższym zatruciem nie będzie finansowane z polisy.

 • SAMOBÓJSTWO

Odebranie sobie życia jest uznawane jako czynność wykonywania całkowicie świadomie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel również ma prawo odstąpić od umowy, dlatego na ten zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia warto również zwrócić uwagę.

 • BÓJKA

Jeśli dziecko dozna urazu w wyniku bójki (tutaj wyjątkiem jest obrona konieczna), świadczenia z tytułu urazów lub pobytu w szpitalu również nie należy się spodziewać. W sytuacji, gdy dziecko pada ofiarą ataku oraz się broni, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie.

 • AKTY TERRORYSTYCZNE

Dziecko, które dokona aktu terroryzmu, w wyniku czego zostaje ranne lub wymaga hospitalizacji – nie otrzyma odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj jasno precyzują ten zapis, przez co nie należy oczekiwać pomocy od ubezpieczyciela. Akty terrorystyczne są w większości wyłączeń równoznaczne z działaniami wojennymi, zamieszkami i strajkami, podczas których jest duże prawdopodobieństwo obrażeń na ciele.

 • BRAK UPRAWNIEŃ

Spowodowanie wypadku samochodowego przez dziecko, które nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem wyklucza możliwość otrzymania świadczenia. Wszelkie szkody, które zostały wywołane takim działaniem, nie wchodzą w skład odszkodowań.

Z odmową wypłaty świadczenia można się spotkać także gdy dojdzie do wypadku podczas np. lotu paralotnią z instruktorem, gdy ten nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

Jednak wyłączenia wyżej opisane są najczęściej praktykowane, stosowane również w przypadku standardowych polis na życie. Zanim podpisze się umowę, należy mieć świadomość jakie dana oferta wyłączenia posiada, ponieważ może okazać się, że liczba czy rodzaj wyłączeń bardzo ogranicza szansę wypłaty potencjalnego odszkodowania. Dzięki temu uniknie się kiepskiej jakości ochrony i wybierze się lepsze ubezpieczenie, które przyniesie większe korzyści na przyszłość. 

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dziecka?

Dziecko z wielu powodów jest narażone na bardzo różne zagrożenia. Może trafić do szpitala, złamać rękę lub zostać pogryzione przez psa sąsiada. Może również przytrafić się znacznie większy dramat w życiu dziecka i może stracić jednego z rodziców.

Każda z powyższych sytuacji może zapewnić dziecku wsparcie finansowe w trudnych chwilach. Dzięki temu dziecko będzie mogło udać się na drogą rehabilitację, prywatne leczenie lub dowolnie wybrany cel.

Ochrona z polisy na życie dla dziecka trwa całodobowo i obowiązuje na całym świecie. Dotyczy to zarówno w ramach ubezpieczenia NNW, jak i polisy posagowej lub grupowej. Dziecko może również liczyć na pomoc od ubezpieczyciela w ramach pakietu assistance, które dowiezie leki lub pomoże zorganizować niezbędną rehabilitację.

Porównaj oferty

Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.