Ubezpieczenie a kredyt Cz. I

Szukając odpowiedzi na pytanie: czy warto korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez banki, należałoby w pierwszej kolejności dokonać podziału ubezpieczeń na dobrowolne i te, których wykupienia bank bezwzględnie wymaga od nas, gdy chcemy otrzymać kredyt.

W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, banki  dążą do uatrakcyjnienia swoich ofert. Dzisiaj produkt hipoteczny może być opakowany nawet w kilka ubezpieczeń. Dodatkowe ubezpieczenia z jednej strony uatrakcyjniają ofertę banku i dają klientowi dodatkowe korzyści, z drugiej strony zabezpieczają interes samego banku, co pozwala im być bardziej elastycznymi w podejmowaniu decyzji kredytowych. Można by powiedzieć, że to korzyść obopólna, niestety ktoś musi ponieść koszt tej dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej i na pewno nie będzie to bank. Szukając odpowiedzi na pytanie: czy warto korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez banki, należałoby w pierwszej kolejności dokonać podziału ubezpieczeń na dobrowolne i te, których wykupienia bank bezwzględnie wymaga od nas gdy chcemy otrzymać kredyt. Artykuł omawia wszystkie możliwe opcje.

Co proponują banki

Gama produktów ubezpieczeniowych, które bank oferuje przy udzieleniu kredytu hipotecznego, jest dzisiaj całkiem spora, zaliczają się do niej między innymi takie ubezpieczenia, jak:

–  Na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków,
–  Od utraty pracy,
–  Od odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej,
–  Assistance,
–  Pomostowe,
–  Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
–  Od utraty wartości nieruchomości,
–  Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
–  Ubezpieczenie kredytów denominowanych.

Co zyskujemy dzięki obowiązkowym produktom ubezpieczeniowym przy kredycie, skoro i tak musimy ponieść ich koszt?

Ubezpieczenie Pomostowe

To przejściowe zabezpieczenie kredytu na wypadek odmowy wpisu hipoteki. Najczęstszym powodem odmowy dokonania wpisu są na przykład braki formalne we wniosku (a mogą to być zwykłe literówki), ale i brak opłaty za wniosek. Aby ograniczyć liczbę takich błędów banki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez klienta same składają tego typu wnioski. Niestety, nawet mimo braku błędów formalnych, nadal istnieje ryzyko odmowy wpisu przez sąd hipoteki, dlatego też czas trwania ubezpieczenia rozciągnięty jest do momentu dostarczenia przez klienta odpisu z księgi wieczystej, z prawomocnym wpisem hipoteki. Ubezpieczenie to umożliwia bankowi wypłatę kredytu zanim jeszcze zostanie ustanowione docelowe zabezpieczenie kredytu, w postaci wpisu hipoteki na przedmiotowej nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe funkcjonuje (zobacz słownik) tylko do momentu uzyskania przez bank odpisu z prawomocnym wpisem hipoteki w księdze wieczystej. Warto więc dopełnić wszelkich starań, aby bank otrzymał takie zabezpieczenie jak najszybciej, ponieważ krócej będziemy ponosili koszt z nim związany. Ryzyko nie ustanowienia hipoteki bank przenosi na ubezpieczyciela, a kosztem składki obciąża klienta. Wysokość składki z reguły jest określana poprzez podwyższenie do momentu wpisu hipoteki oprocentowania kredytu w skali roku. Przy kredycie np. na kwotę 300 000,00 PLN daje nam różnicę w miesięcznej racie od 180,00 do nawet 270,00 PLN.

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Banki oferują zazwyczaj ubezpieczenie kilku towarzystw, jeżeli klient chce jednak skorzystać z oferty innego towarzystwa ubezpieczeniowego, przedstawia cesję praw z zawartego tam ubezpieczenia. W trakcie trwania kredytu klient ma prawo zmieniać towarzystwo ubezpieczeniowe, zawsze jednak o tym fakcie musi poinformować bank. Koszt ubezpieczenia może zostać pokryty w gotówce lub doliczony do kwoty kredytu w przypadku skorzystania z ubezpieczenia proponowanego za pośrednictwem banku. Warto pamiętać, że w ekstremalnej sytuacji, czyli np. w razie całkowitego zniszczenia nieruchomości,  bank nie umorzy klientowi spłaty kredytu, nadal będzie żądał terminowej obsługi kredytu.
Ubezpieczenie to ma więc ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa kredytobiorcy i w przypadku niemożności „odtworzenia nieruchomości” zostaje przeznaczone na spłatę kredytu. Ponieważ ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej zgodnie z umową, warto pamiętać o niezaniżaniu wartości nieruchomości oraz o tym, aby suma ubezpieczenia nie była niższa niż wartość nieruchomości. 

Banki często mają z ubezpieczycielami wynegocjowane korzystne stawki, więc warto skorzystać z opcji ubezpieczenia proponowanego przez bank. Zwykle stawka takiego ubezpieczenia wynosi 0,008% sumy ubezpieczenia, czyli przy wartości nieruchomości 300000,00 PLN, rocznie zapłacimy 240,00 PLN składki.
Umowę ubezpieczenia podpisujemy raz i nie musimy podpisywać kolejnych w każdą rocznicę polisy oraz cesji z tej polisy. Dodatkowo w takiej sytuacji unikamy ewentualnych błędów w polisie lub niezgodności zakresu ubezpieczenia pomiędzy tym, co bank wymaga, a tym co proponuje wybrany przez nas ubezpieczyciel.